Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Wpływ społeczny w organizacji Barbara Kożusznik

Wpływ społeczny w organizacji
Produkt dostępny

ISBN: 83-208-1588-6
Cena katalogowa: 54.90 PLN
Cena po rabacie:  46.67 PLN
Oszczędzasz: 8.23 PLN

Władza i wpływ społeczny są podstawą funkcjonowania  każdej organizacji. Efektywny kierownik wpływa na ludzi tak, że zachowują się zgodnie z jego wymaganiami i wdrażają podjęte przez niego decyzje. W czasach gdy organizacje muszą ciągle przystosowywać się do zmian w otoczeniu, nie wystarcza już model kierowania oparty na wydawaniu poleceń i kontrolowaniu podwładnych. Dlatego wiele osób zastanawia się, w jaki sposób skutecznie wywierać wpływ na  innych i osiągać cele organizacji?

W książce wyjaśniono, czym jest wpływ społeczny w organizacji oraz jakie są konsekwencje wywierania wpływu w relacjach międzyludzkich, zespołach pracowniczych i w organizacji, a także omówiono:

  • koncepcje władzy i sposoby jej zdobywania, 
  • taktyki wpływu stosowane przez menedżerów,
  • wpływ grupy na efektywność organizacji, zespołu i jednostki, 
  • zagadnienie konformizmu, 
  • nowe formy pracy zespołowej, takie jak  zespoły sieciowe i wirtualne, 
  • wpływ kierownika w grupie, 
  • problem nadużywania władzy i możliwości jej dobroczynnego wykorzystania, 
  • sposoby maksymalizacji potencjału uczestników organizacji. 


Dodatkowym walorem publikacji jest uwzględnienie w niej wyników badań przeprowadzonych przez autorkę na temat deinfluentyzacji, czyli świadomego redukowania własnego wpływu przez człowieka.

Liczba stron 220
Rok wydania 2005
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka

Spis treści

Wstęp
 

1. FENOMEN WPŁYWU W ORGANIZACJI
1.1. Specyfika wpływu społecznego
1.2. Władza i wpływ w organizacji
1.3. Zdobywanie władzy
1.4. Wpływ społeczny w organizacji i taktyki wpływu
1.5. Efekty władzy i wpływu w organizacji
1.6. Oddziaływanie władzy i wpływu na zachowania niewerbalne
1.7. Podporządkowanie się wpływowi innych
1.8. Reakcje wobec osób obdarzonych władzą
 

2. DYLEMATY WPŁYWU SPOŁECZNEGO W RELACJACH INTERPERSONALNYCH
2.1. Poszukiwanie modeli wpływu interpersonalnego w organizacji
2.2. Wpływ interpersonalny w organizacji z punktu widzenia teorii oczekiwań społecznych. Model Barryego
 2.2.1. Rola wywierającego wpływ
 2.2.2. Rola adresata wpływu
 2.2.3. Rola oczekiwań
 2.2.4. Taktyki wpływu a oczekiwania
 2.2.5. Wymiar relacji
 2.2.6. Wymiar przetwarzania informacji
 2.2.7. Cztery typy oczekiwań
 2.2.8. Konsekwencje naruszenia oczekiwań
2.3. Formalna i nieformalna władza oraz wpływ w organizacji dwuczynnikowy model władzy w organizacji
 2.3.1. Model wymiany interpersonalnej dwuczynnikowy model władzy w organizacji
 2.3.2. Źródła władzy a stanowisko w strukturze/hierarchii
 2.3.3. Dwustronna relacja władzy formalnej i nieformalnej
2.4. Efektywność wpływu surowego i wpływu łagodnego w organizacji
2.5. Taktyki wpływu menedżerów różnej płci w organizacji
 2.5.1. Sytuacja kobiet menedżerów
 2.5.2. Wpływy mężczyzn i kobiet menedżerów
2.6. Czynniki wpływające na różnice w zakresie wpływu mężczyzn i kobiet w organizacji
 

3. WPŁYW GRUPY NA JEJ CZŁONKÓW W ORGANIZACJI
3.1. Wpływ grupy na efektywność organizacyjną
3.2. Facylitacja i inhibitacja społeczna
 3.2.1. Wpływ grupy w organizacji na pogorszenie wykonywania zadań przez jednostki
 3.2.2. Wpływ grupy na nasilenie twórczości metoda burzy mózgów
 3.2.3. Wpływ grupy na innowacyjność
3.3. Wpływ grupy na podporządkowanie a niezależność jednostek
3.4. Wpływ większości i mniejszości w organizacji
3.5. Wpływ grupy na wybór celów i podejmowanie decyzji
3.6. Nowe formy organizacji pracy stymulujące efektywność zespołu
 3.6.1. Partycypacja jako warunek powodzenia nowych form pracy zespołowej
 3.6.2. Wpływy społeczne w zespołach projektowych
 3.6.3. Zespoły wirtualne
 

4. WPŁYW PRZYWÓDCZY W ORGANIZACJI
4.1. Pojęcie przywództwa
4.2. Wpływ przywódcy na grupę
 4.2.1. Badania nad cechami, zachowaniami i interakcjami
 4.2.2. Wpływ przywódcy a sytuacja organizacyjna
 4.2.3. Podejście transakcyjne i transformacyjne
 4.2.4. Teoria kategoryzacji przywództwa
 4.2.5. Teoria tożsamości społecznej i przywództwa
 4.2.6. Płeć a wpływ przywódczy
 

5. WPŁYW DOBROCZYNNY A NADUŻYCIA WPŁYWU W ORGANIZACJI
5.1. Nadużywanie władzy i wpływu
5.2. Dobroczynne wykorzystywanie władzy
5.3. Pojęcie współzależności
5.4. Wpływ społeczny a indywidualizm, kolektywizm i wspólnotowość
5.5. Wpływ a zaufanie
5.6. Władza i wpływ wobec problemu wspólnego dobra
5.7. Psychologia pozytywna i pozytywne przywództwo a wpływ społeczny
 

6. OSŁABIANIE WPŁYWU A EFEKTYWNOŚĆ RELACJI SPOŁECZNYCH W ORGANIZACJI - PROBLEM DEINFLUENTYZACJI
6.1. Geneza deinfluentyzacji
 6.1.1. Naturalny charakter różnych wpływów w zespole
 6.1.2. Znaczenie wolnej przestrzeni i miejsca w organizacji
 6.1.3. Złudzenie co do nadmiernego znaczenia wpływu społecznego
 6.1.4. Zmiana wartości i postaw u osób wywierających wpływ
 6.1.5. Psychologiczna trudność elastycznej zmiany taktyki wpływu
 6.1.6. Teorie samoregulacji i adaptacji wobec zachowania menedżerów
 6.1.7. Umniejszanie znaczenia siebie jako wyzwanie wobec współczesnych społeczeństw
6.2. Pojęcie deinfluentyzacji badania własne
 6.2.1. Pierwsza faza badań eksploracja
 6.2.2. Konstrukcja i sprawdzenie trafności skali DEI
 6.2.3. Psychologiczne korelaty deinfluentyzacji
 6.2.4. Druga faza badań behawioralne korelaty deinfluentyzacji
 6.2.5. Konstrukcja skali DEI beh
 6.2.6. Deinfluentyzacja a wyniki skali DEI beh
 6.2.7. Deinfluentyzacja a wybó r taktyk wpływu
 6.2.8. Deinfluentyzacja a samokontrola obserwacyjna zachowania (Self-Monitoring)
 6.2.9. Deinfluentyzacja a spostrzeganie najmniej preferowanego współpracownika (LPC)
 

Bibliografia

Produkty powiązane (1)
Zespoły Wpływ społeczny w organizacji -15%
Douglas Miller
Zespoły
Cena po rabacie: 40.72 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl