Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt
Zasoby ludzkie
 
Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru Zasoby ludzkie -15%
Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru

„Pytaniem, ciągle aktualnym, jest jakim kapitałem ludzkim dysponuje dane społeczeństwo, organizacja czy też konkretna osoba? Pytanie to związane jest z metodami pomiaru tego kapitału, które – ze względu na

Cena: 55.17 PLN
Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych -15%
Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych

We współczesnej gospodarce światowej przedsiębiorstwa dążą do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, wykorzystując różne mechanizmy łączące zasoby wiedzy i zdolności na wielu rynkach. Ponieważ

Cena: 55.17 PLN
Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi -15%
Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi

Z uwagi na interdyscyplinarność monografii, łączenie wiedzy psychologicznej i z zakresu zarządzania, zawarta wiedza może być przydatna szerokiemu gronu specjalistów i praktyków, zainteresowanych problematyką

Cena: 50.92 PLN
Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin -15%
Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin

Od wielu lat gospodarka Chin rozwija się szybko i Chiny równie szybko nadrabiają zaległości względem innych państw. W książce autor zidentyfikował uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego, co wpływa na

Cena: 46.67 PLN
Zatrudnienie. Niezdolność do pracy. Niepełnosprawność -15%
Zatrudnienie. Niezdolność do pracy. Niepełnosprawność

Książka ta stanowi źródło wiedzy na temat wybranych aspektów zatrudnienia, niezdolności do pracy i niepełnosprawności.
Czytelnik dowie się z niej między innymi:

 

Cena: 50.92 PLN
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy -15%
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy

Współczesne zarządzanie stwarza wiele różnych wyzwań, w tym związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Autorzy pokazali: istotę elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, nowe formy zatrudniania

Cena: 55.17 PLN
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa -15%
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa

Praca wieloaspektowa, ukazująca zagadnienia kapitału ludzkiego i innowacyjności z punktu widzenia ich efektywnego wykorzystania w gospodarce i zarządzania przedsiębiorstwami. Autorzy omawiają te

Cena: 55.17 PLN
Redukcja zatrudnienia. Jak poradzić sobie z utratą pracy -15%
Redukcja zatrudnienia. Jak poradzić sobie z utratą pracy

Utrata pracy w wyniku redukcji etatów u dotychczasowego pracodawcy jest jednym z najgorszych zdarzeń, jakie mogą spotkać człowieka. W książce autorka pokazuje, jak zmierzyć się z takim przeżyciem

Cena: 46.67 PLN
Demografia -15%
Demografia

Znajomość zjawisk demograficznych współczesnego świata jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji o charakterze ekonomicznym i społecznym. Omawiane w podręczniku metody analizy zjawisk ludnościowych są

Cena: 46.67 PLN
Satysfakcja zawodowa pracowników - kreator kapitału ludzkiego -15%
Satysfakcja zawodowa pracowników - kreator kapitału ludzkiego

We współczesnym świecie rośnie znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości firm i budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej, bez względu na dziedzinę i specyficzne warunki ich działania.

Cena: 46.67 PLN
Zachowania człowieka w organizacji -15%
Zachowania człowieka w organizacji

W podręczniku zostały przedstawione zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz metody przewidywania i kontrolowania tych zachowań. Autorka omówiła: istotę zachowań organizacyjnych,

Cena: 55.17 PLN
Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje -15%
Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje

Problematyka książki jest niezwykle ważna dla praktyki i teorii zarządzania, ludzie bowiem stanowią najcenniejszy kapitał i jeden z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej każdej organizacji.

Cena: 59.42 PLN
Rozmowa kwalifikacyjna. Co pracodawca chce usłyszeć i jak mu to powiedzieć -15%
Rozmowa kwalifikacyjna. Co pracodawca chce usłyszeć i jak mu to powiedzieć
Rozmowa kwalifikacyjna ma rozstrzygnąć, czy jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko w firmie. W jej trakcie przyszły pracodawca zada ci wiele różnorodnych, często podchwytliwych pytań, a Ty będziesz musiał udzielić na
Cena: 38.17 PLN
Kapitał społeczny. Przypadek Polski -15%
Kapitał społeczny. Przypadek Polski

Wobec postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji coraz trudniejsze staje się przewidywanie skutków społeczno-ekonomicznych postępu technologicznego, hiperkonkurencji czy polityki poszczególnych państw. W związku

Cena: 46.67 PLN
Rozmowa kwalifikacyjna. Błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania -15%
Rozmowa kwalifikacyjna. Błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania

Od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej często zależy dalsza kariera zawodowa. Podczas takiej rozmowy przeprowadzający rekrutację zadają wiele pytań, niektóre z nich bywają podchwytliwe. Aby zrobić dobre wrażenie i nie dać się

Cena: 42.42 PLN
Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania -15%
Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania

Wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim staje się zaangażowany pracownik, czyli taki, którego charakteryzują trzy równocześnie występujące cechy: 1) identyfikacja z celami i wartościami

Cena: 46.67 PLN
Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi -15%
Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi
Koniec XX i początek XXI wieku to złota era zarządzania zasobami ludzkimi – najcenniejszymi zasobami organizacji. Intensywne nasilenie zainteresowania zzl przejawia się licznymi publikacjami czy to natury teoretycznej, czy też
Cena: 42.42 PLN
Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych -15%
Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach, funkcjonujących w świecie gospodarki opartej na wiedzy i wielokulturowości, jest złożone i wielowymiarowe. Dotyczy to zwłaszcza grup

Cena: 46.67 PLN
Rozmowa kwalifikacyjna. Jak wybrać najlepszego kandydata do pracy -22%
Rozmowa kwalifikacyjna. Jak wybrać najlepszego kandydata do pracy

Zatrudnienie nieodpowiedniej osoby może oznaczać dla organizacji stratę czasu i niepotrzebne koszty. Wytypowanie najlepszego kandydata w pierwszym podejściu nie zawsze jest proste, ale bardzo się

Cena: 39.00 PLN
Zespoły -15%
Zespoły

Nigdy wcześniej błyskotliwi liderzy i członkowie zespołów nie byli tak cenieni jak dziś. Pracazespołowa to siła napędowa każdej organizacji – jeśli układa się dobrze, może przynieść oszałamiające

Cena: 40.72 PLN
Projektowanie i realizacja szkoleń -15%
Projektowanie i realizacja szkoleń

W książce przedstawiono warunki dobrego zaplanowania całego procesu szkoleniowego oraz sprawnej i skutecznej jego realizacji. Poruszono problemy związane z identyfikacją i analizą potrzeb

Cena: 48.37 PLN
Wpływ społeczny w organizacji -15%
Wpływ społeczny w organizacji

Władza i wpływ społeczny są podstawą funkcjonowania  każdej organizacji. Efektywny kierownik wpływa na ludzi tak, że zachowują się zgodnie z jego wymaganiami i wdrażają podjęte przez niego

Cena: 46.67 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl