Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki
Zasoby ludzkie, psychologia
 
Strona: 1 2
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje - praktyki - wyzwania Zasoby ludzkie, psychologia -15%
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koncepcje - praktyki - wyzwania

Wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja i wyznawane wartości przez osoby świadczące pracę decydują o ich zatrudnialności, stanowią źródło konkurencyjności organizacji

Cena: 59.42 PLN
Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru -15%
Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru

„Pytaniem, ciągle aktualnym, jest jakim kapitałem ludzkim dysponuje dane społeczeństwo, organizacja czy też konkretna osoba? Pytanie to związane jest z metodami pomiaru tego kapitału, które – ze względu na

Cena: 55.17 PLN
Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych -15%
Transfer wiedzy w warunkach ekspatriacji. Perspektywa filii zagranicznych przedsiębiorstw międzynarodowych

We współczesnej gospodarce światowej przedsiębiorstwa dążą do zdobycia i utrzymania przewagi konkurencyjnej, wykorzystując różne mechanizmy łączące zasoby wiedzy i zdolności na wielu rynkach. Ponieważ

Cena: 55.17 PLN
Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi -15%
Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi

Z uwagi na interdyscyplinarność monografii, łączenie wiedzy psychologicznej i z zakresu zarządzania, zawarta wiedza może być przydatna szerokiemu gronu specjalistów i praktyków, zainteresowanych problematyką

Cena: 50.92 PLN
Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin -15%
Kapitał ludzki a innowacyjność gospodarki Chin

Od wielu lat gospodarka Chin rozwija się szybko i Chiny równie szybko nadrabiają zaległości względem innych państw. W książce autor zidentyfikował uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego, co wpływa na

Cena: 46.67 PLN
Zatrudnienie. Niezdolność do pracy. Niepełnosprawność -15%
Zatrudnienie. Niezdolność do pracy. Niepełnosprawność

Książka ta stanowi źródło wiedzy na temat wybranych aspektów zatrudnienia, niezdolności do pracy i niepełnosprawności.
Czytelnik dowie się z niej między innymi:

 

Cena: 50.92 PLN
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy -15%
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy

Współczesne zarządzanie stwarza wiele różnych wyzwań, w tym związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Autorzy pokazali: istotę elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim, nowe formy zatrudniania

Cena: 55.17 PLN
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa -15%
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa

Praca wieloaspektowa, ukazująca zagadnienia kapitału ludzkiego i innowacyjności z punktu widzenia ich efektywnego wykorzystania w gospodarce i zarządzania przedsiębiorstwami. Autorzy omawiają te

Cena: 55.17 PLN
Redukcja zatrudnienia. Jak poradzić sobie z utratą pracy -15%
Redukcja zatrudnienia. Jak poradzić sobie z utratą pracy

Utrata pracy w wyniku redukcji etatów u dotychczasowego pracodawcy jest jednym z najgorszych zdarzeń, jakie mogą spotkać człowieka. W książce autorka pokazuje, jak zmierzyć się z takim przeżyciem

Cena: 46.67 PLN
Demografia -15%
Demografia

Znajomość zjawisk demograficznych współczesnego świata jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji o charakterze ekonomicznym i społecznym. Omawiane w podręczniku metody analizy zjawisk ludnościowych są

Cena: 46.67 PLN
Negocjacje i mediacje -15%
Negocjacje i mediacje

Niemal codziennie każdy ma do czynienia z negocjacjami i/lub mediacjami. Dotyczą one życia prywatnego, spraw zawodowych, kontaktów biznesowych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), stosunków

Cena: 33.92 PLN
Satysfakcja zawodowa pracowników - kreator kapitału ludzkiego -15%
Satysfakcja zawodowa pracowników - kreator kapitału ludzkiego

We współczesnym świecie rośnie znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości firm i budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej, bez względu na dziedzinę i specyficzne warunki ich działania.

Cena: 46.67 PLN
Zachowania człowieka w organizacji -15%
Zachowania człowieka w organizacji

W podręczniku zostały przedstawione zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz metody przewidywania i kontrolowania tych zachowań. Autorka omówiła: istotę zachowań organizacyjnych,

Cena: 55.17 PLN
Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje -15%
Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje

Problematyka książki jest niezwykle ważna dla praktyki i teorii zarządzania, ludzie bowiem stanowią najcenniejszy kapitał i jeden z kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej każdej organizacji.

Cena: 59.42 PLN
Asertywność menedżera -15%
Asertywność menedżera

We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną

Cena: 33.92 PLN
Rozmowa kwalifikacyjna. Co pracodawca chce usłyszeć i jak mu to powiedzieć -15%
Rozmowa kwalifikacyjna. Co pracodawca chce usłyszeć i jak mu to powiedzieć
Rozmowa kwalifikacyjna ma rozstrzygnąć, czy jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko w firmie. W jej trakcie przyszły pracodawca zada ci wiele różnorodnych, często podchwytliwych pytań, a Ty będziesz musiał udzielić na
Cena: 38.17 PLN
Kapitał społeczny. Przypadek Polski -15%
Kapitał społeczny. Przypadek Polski

Wobec postępujących procesów internacjonalizacji i globalizacji coraz trudniejsze staje się przewidywanie skutków społeczno-ekonomicznych postępu technologicznego, hiperkonkurencji czy polityki poszczególnych państw. W związku

Cena: 46.67 PLN
Siła umysłu. Zmień swoje myślenie, zmień swoje życie -15%
Siła umysłu. Zmień swoje myślenie, zmień swoje życie

Dla niektórych nie ma nic ważniejszego od myśli zaprzątających ich umysły. Z tej książki można dowiedzieć się: jakie mechanizmy i style myślenia są najpowszechniejsze wśród ludzi; w jaki sposób każdy może

Cena: 46.67 PLN
Rozmowa kwalifikacyjna. Błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania -15%
Rozmowa kwalifikacyjna. Błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania

Od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej często zależy dalsza kariera zawodowa. Podczas takiej rozmowy przeprowadzający rekrutację zadają wiele pytań, niektóre z nich bywają podchwytliwe. Aby zrobić dobre wrażenie i nie dać się

Cena: 42.42 PLN
Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją -15%
Podmiotowość pracownika w zarządzaniu organizacją
W dyskusji o roli i znaczeniu pracowników we współczesnych organizacjach ścierają się różne poglądy i stanowiska. Autor pokazał: rolę pracownika i jego zachowań przedsiębiorczych wobec realizacji celów
Cena: 42.42 PLN
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów -15%
Wprowadzenie do psychologii dla ekonomistów

Psychologia to dyscyplina naukowa, której dorobek wykorzystuje się w wielu dziedzinach życia, również w ekonomii. Dobrym przykładem jej przydatności jest przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Danielowi

Cena: 55.17 PLN
Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania -15%
Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania

Wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim staje się zaangażowany pracownik, czyli taki, którego charakteryzują trzy równocześnie występujące cechy: 1) identyfikacja z celami i wartościami

Cena: 46.67 PLN
Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi -15%
Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi
Koniec XX i początek XXI wieku to złota era zarządzania zasobami ludzkimi – najcenniejszymi zasobami organizacji. Intensywne nasilenie zainteresowania zzl przejawia się licznymi publikacjami czy to natury teoretycznej, czy też
Cena: 42.42 PLN
Osobowość. Jak uwolnić swoje ukryte siły -15%
Osobowość. Jak uwolnić swoje ukryte siły

Każdy człowiek jest wyjątkowy. Ma indywidualne cechy, które składają się na jego osobowość. Kluczem do sukcesu jest poznanie swoich mocnych stron i zdanie sobie sprawy ze swoich wad. Ci, którzy zaszli na szczyt,

Cena: 46.67 PLN
Strona: 1 2
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl