Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
mgr Ewa Golińska
ORCID: 0000-0003-1817-9582
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.11.8
JEL: M14

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane ze skutecznością procesu komunikacji w audicie wewnętrznym w organizacjach, które wdrożyły system zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. Zakres analizy obejmuje zarówno komunikację werbalną jak i pozawerbalną, skupiając się zarówno na komunikacji interpersonalnej jak i aspektach psychologii w procesach komunikacji (analiza transakcyjna).

Słowa kluczowe: audit wewnętrzny; system zarządzania jakością; skuteczna komunikacja; komunikacja interpersonalna; psychologia w procesach komunikacji; analiza transakcyjna

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.