Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.3
JEL: M31
Marek Rawski ORCID: 0000-0002-1067-4725 , e-mail: rawskim|uek.krakow.pl| |rawskim|uek.krakow.pl

Potencjał przedsiębiorstwa a możliwość realizacji zasady społecznej odpowiedzialności — ocena metodą refleksji strategicznej

Celem publikacji jest próba pokazania, że cechy i własności metody refleksji strategicznej (a ściślej trzeciego etapu) pozwalają ocenić wartość posiadanych przez przedsiębiorstwo zasobów w aspekcie możliwości realizacji zasad CSR, a także na ile realizacja zasad CSR sprzyja umocnieniu (osłabieniu) elementów potencjału przedsiębiorstwa. Nowością jest autorska modyfikacja realizacji trzeciego etapu metody i ukazanie możliwości jej wykorzystania do oceny realizacji przez przedsiębiorstwo zasad CSR. Przytoczony został przykład analizy dla rzeczywistego przedsiębiorstwa, pokazujący stronę techniczną stosowania metody i sposób interpretacji uzyskanych wyników.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa; metoda refleksji strategicznej; interesariusze przedsiębiorstwa

Bibliografia

Bibliografia

Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.

Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa: Difin.

Berman, S., Jones, T. i Wicke, A.C. (1999). Convergent Stakeholders Theory. Academy of Management Review, 24.

Czubała, A., Jonas, A. i Wojnarowska, H. (2017). Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Frejman, E. i Lidke, J. (1999). Corporate Social Responsibility a Critical Approach. Business Horizons, (July–August).

Janeczek, U. (2016). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Kowałkowski, A., Krzyżanowska, M., Moszoro, M. i Rawski, M. (2010). Menedżer w organizacji – postrzeganie konkurencji oraz refleksja strategiczna. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Kwarciński, T. (2006). Możliwości czy dobra pierwotne. Roczniki Filozoficzne, LIV(1).

Martyniak, Z. (1996). Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki. Kraków–Kluczbork: Antykwa.

Martyniak, Z. (2002). Nowe metody i koncepcje zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Mendel, T. (red.). (2001) Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Nowak, M. (2007). Controling działalności marketingowej. Warszawa: PWE.

Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.

Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.

Rawski, M. (2002). Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT. Przegląd Organizacji, (3).

Rok, B. (2013). Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarzadzaniu. Warszawa: Poltext.

Rybak, M. (2004). Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.

Wolak-Tuzimek, A. (2019). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konkurencyjność. Warszawa: CeDeWu.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę