Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Aleksandra Ziętek-Capiga
ORCID: 0000-0002-2762-4820
Dr Aleksandra Ziętek-Capiga, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Autorka ponad 20 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z korelacją prawa pracy z prawem cywilnym.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.7
JEL: K31

Postanowieniem z 8 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, C-791/19 R, Wielka Izba Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesiła stosowanie przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym stanowiących podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej w sprawach dyscyplinarnych sędziów oraz postanowiła o powstrzymaniu się od przekazywania spraw zawisłych przed tą Izbą do rozpoznania składowi niespełniającemu wymogów niezależności wynikających z prawa Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: zasada niezawisłości sędziów; Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.3.6
JEL: K31

W wyroku z 27 lutego 2020 r. w sprawie C-298/18, Reiner Grafe, Jürgen Pohle przeciwko
Südbrandenburger Nahverkehrs GmbH, OSL Bus GmbH, Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że w
ramach przejęcia przez jednostkę gospodarczą działalności, której wykonywanie, zgodnie z
procedurą udzielania zamówień publicznych, wymaga znaczących środków trwałych, nieprzejęcie
przez tę jednostkę tych środków, z powodu ograniczeń prawnych, środowiskowych i technicznych,
nałożonych przez instytucję zamawiającą, nie musi stać na przeszkodzie zakwalifikowaniu tego
przejęcia działalności jako przejęcia przedsiębiorstwa, jeżeli inne okoliczności faktyczne, takie jak
przejęcie większości pracowników oraz nieprzerwane kontynuowanie działalności, pozwalają na
wykazanie, że została zachowana tożsamość jednostki gospodarczej.

Słowa kluczowe: przejęcie przedsiębiorstwa; przejęcie pracowników; nieprzejęcie środków trwałych

Dr Aleksandra Ziętek-Capiga, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Autorka ponad 20 publikacji naukowych z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z korelacją prawa pracy z prawem cywilnym.