Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Arkadiusz Gawron
Mgr Arkadiusz Gawron, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.10.3
JEL: K31

Celem artykułu jest przedstawienie zmian w dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, dokonanych przez dyrektywę 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. Autor opisuje najważniejsze z tych zmian, ich genezę i cel, zarazem konfrontuje je z zarzutami stawianymi przez rząd Polski i Węgier w postępowaniach C-626/18 i C-620/18, zmierzającymi do stwierdzenia nieważności kluczowych postanowień dyrektywy 2018/957 lub całej dyrektywy, a także z dotychczasowymi poglądami piśmiennictwa na tle zmian wprowadzonych w instytucji delegowania pracowników.

Słowa kluczowe: delegowanie pracowników; swoboda świadczenia usług; kwartet Laval

Mgr Arkadiusz Gawron, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, asystent sędziego w Sądzie Okręgowym w Katowicach. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.