Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Joanna Unterschütz
ORCID: 0000-0002-7416-8717
Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSBiA, zatrudniona w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Gdyni. Autorka publikacji z zakresu krajowego i europejskiego prawa pracy, prawa pracy w sprawach karnych, w tym także handlu ludźmi. Jej ostatnie badania koncentrują się wokół zbiorowych praw pracowników w nowych formach zatrudnienia. Współpracuje z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu w zakresie praw
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.10.6
JEL: K4

Artykuł ma na celu przedstawienie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom pracowników w sferze szeroko rozumianego ubezpieczenia społecznego. Czyny te stanowią istotną część socjalnego prawa karnego, jednak podobnie jak w przypadku pozostałych przestępstw i wykroczeń z tej grupy ustawodawca daleki jest od stworzenia spójnego systemu odzwierciedlającego hierarchię dóbr prawnych oraz skutecznego z perspektywy polityki karania. Autorka przedstawia przede wszystkim problemy pojawiające się na tle zakresu przedmiotowego art. 218 § 1a kodeksu karnego oraz systemu sankcji za wykroczenia ujęte w ustawach o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i o pracowniczych planach kapitałowych.

Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne; socjalne prawo karne; prawo karne; pracownicze plany kapitałowe

Dr hab. Joanna Unterschütz, prof. WSBiA, zatrudniona w Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Gdyni. Autorka publikacji z zakresu krajowego i europejskiego prawa pracy, prawa pracy w sprawach karnych, w tym także handlu ludźmi. Jej ostatnie badania koncentrują się wokół zbiorowych praw pracowników w nowych formach zatrudnienia. Współpracuje z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu w zakresie praw człowieka i warunków zatrudnienia w stoczniach.