Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Koherencja przepisów o czasie pracy w ustawie antykryzysowej i regulacji kodeksu pracy

Polski ustawodawca wprowadził szereg przepisów z zakresu prawa pracy, które mają
stanowić remedium na liczne problemy pracodawców związane z pandemią i kryzysem
ekonomicznym. Część z tych przepisów dotyczy czasu pracy. Autor podejmuje próbę oceny
koherencji nowych przepisów z dotychczasowymi normami prawa pracy.

Słowa kluczowe: czas pracy; tarcza antykryzysowa; COVID-19

Bibliografia

Chobot, A. (2003). Czas pracy w znowelizowanym kodeksie pracy. Poznań.

Pisarczyk, Ł. (2017). W: L. Florek (red.). Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
Sarnecki, P. (2016). W: L. Garlicki, M. Zubik (red.). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Komentarz. Tom II. LEX.
Sobczyk, A. (2005). Zasady prawnej regulacji czasu pracy. Warszawa.
Stefański, K. (2013). Czas pracy. Warszawa.
Stefański, K. (2020). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom. II. Art.
114–304. Warszawa.
Rączka, K. (2004). Praca w godzinach nadliczbowych w znowelizowanym kodeksie pracy.
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę