Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Pakiet mobilności a regulacje o czasie pracy kierowców transportu międzynarodowego

Sektor transportu drogowego w Polsce jest niezwykle ważną częścią naszej gospodarki. Wprowadzane w kilku etapach zmiany w ramach pakietu mobilności w dużym stopniu odbiją się na sytuacji ekonomicznej polskich przewoźników. Pakiet ten zawiera szereg regulacji odnoszących się zarówno do konkurencyjności przedsiębiorstw transportowych w Unii Europejskiej, jak i do polepszenia warunków pracy kierowców. Celem artykułu jest przedstawienie nowych unormowań dotyczących czasu pracy kierowców transportu międzynarodowego wynikających z pakietu mobilności.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: czas pracy; kierowcy; transport drogowy; pakiet mobilności

Bibliografia

Bibliografia/References

Morawski, I., Defratyka, A., Łaszkowski, J., Kalisiak, A. (2022). Raport „Transport drogowy w Polsce 2021+”. Raport opracowany przez SPOTDATA na zlecenie i przy merytorycznej współpracy ze Związkiem Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Prasołek, Ł. (2022). Nowa ewidencja czasu pracy kierowców stwarza problemy. Dziennik Gazeta Prawna z 26 maja 2022. https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8425143, nowa-ewidencja-czasu-pracy-kierowcow-pakiet-mobilnosci.html (14.06.2022)

Szypniewski, M. (2022). Pakiet mobilności — konsekwencje w zakresie zatrudniania pracowników. LEX/el.

Wroński, M., Wieleba-Walicka, M., Gorczyca, B. i Kalisiak, A. (2020). Pakiet mobilności. 16 najważniejszych wyzwań dla przewoźników. Dziennik Gazeta Prawna z 7 sierpnia 2020. https://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/1487856,pakiet-mobilnosci-unijne-przepisy-transportowe.html

(12.06.2022).

Wyjaśnienia Komisji Europejskiej (2021). Questions and Answers on the implementation of Mobility Package 1. https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/driving-rest-times_en (13.06.2022).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę