Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Porozumienia zawieszające w ustawie antykryzysowej

Pandemia COVID-19 wywołuje szereg skutków społecznych i gospodarczych wymagających
odpowiedzi w regulacjach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Tak zwana ustawa
antykryzysowa z 2 marca br. wprowadza rozwiązania, które umożliwiają ograniczanie
uprawnień pracowniczych, a także wsparcie państwa dla utrzymania stanu zatrudnienia. Cel
ten realizują przewidziane w niej porozumienia zawieszające. Autorzy, analizując stronę
podmiotową i przedmiotową tych porozumień, wskazują na podobieństwa i różnice między
nimi. Zwracają przy tym uwagę na odmienne ich konstrukcje i wykazują mankamenty
legislacyjne z tym związane, starając się ocenić efektywność i skuteczność porozumień
zawieszających w praktyce.

Słowa kluczowe: porozumienie zawieszające; ustawa antykryzysowa; przestój ekonomiczny; obniżony wymiar czasu pracy; stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Bibliografia

Drabek, A. i Wrocławska, T. (2013). Nowe rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy —
zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy „antykryzysowej” z dnia 11 października 2013 r.
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).
Drabek, A. i Wrocławska, T. (2014). Nowe rozwiązania na rzecz ochrony miejsc pracy —
warunki uruchomienia pomocy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).
Gersdorf, M. (2002). Czy przy przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
stosowanie układu zbiorowego pracy obowiązującego u dawnego pracodawcy może zostać
zawieszone. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).
Gersdorf, M. i Gersdorf-Giaro, M. (1988). Spółdzielczy stosunek pracy w ustawie Prawo
spółdzielcze. Warszawa.
Gersdorf, M. i Raczkowski, M. (2020). W: Pietrzykowski, K. (red.), Prawo spółdzielcze.
System prawa prywatnego. Warszawa.
Kuzak, K. (2010). Pojęcie przedsiębiorcy a ustawa antykryzysowa. Praca i Zabezpieczenie
Społeczne, (11).
Łaga, M. (2013). Kilka uwag do porozumienia antykryzysowego z art. 23(1a) kodeksu pracy
w kontekście jego zakresu podmiotowego i dyferencjacji
prawa pracy. Gdańskie Studia Prawnicze, (2).
Prusinowski, P. (2020). W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1–113.
Warszawa.
Raczkowski, M. (2019). Grupa spółek w świetle prawa pracy. Warszawa.
Rączka, K. (2002). Porozumienia zawieszające przepisy prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie
Społeczne, (11).

Sobczyk, A. (2020). Tarcza antykryzysowa — art. 15g a tzw. pracodawca wewnętrzny,
https://sobczyk.com.pl/tarcza-antykryzysowa-pracodawcawewnetrzny/?fbclid=IwAR0ZQiK
XA2bVn3a6N2v-DpvTM3HNxO0L8AJuIKQNTcqGzhMZdzW_wOAdNOE (22.04.2020).
Stelina, J. (2003). Charakter prawny porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych
warunków zatrudnienia. Państwo i Prawo, (9).
Stelina, J. i Zieleniecki, M. (2009). Regulacje antykryzysowe z zakresu prawa pracy. Praca i
Zabezpieczenie Społeczne, (11).
Wagner, B. (2017). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę