Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Advisory Board

 • prof. Andriej Łusznikow (Chief of Labour and Financial Law Cathedral, P.G. Diemidov University in Yarsolav)
 • prof. Helga Oberloskamp (Higher Proffessional School in Cologne)
 • prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk (Warsaw School of Economics)
 • prof. dr hab. Walerian Sanetra (Białystok University)
 • prof. Marlene Schmit (Johann Wolfgang Goethe University in Frankfurt/ Men)
 • dr Anja Steiner (judge of Social Insurance Court in Bayreuth)
 • prof. dr hab. Jerzy Wratny (Institute of Law Studies of Polish Academy of Sciences)

Rada Naukowa

 • prof. Andriej Łusznikow (kierownik Katedry Prawa Pracy i Prawa Finansowego, Uniwersytet im. P.G. Diemidowa w Jaroslawlu)
 • prof. Helga Oberloskamp (Wyższa Szkoła Zawodowa w Kolonii)
 • prof. dr hab. Jerzy Oniszczuk (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • prof. dr hab. Walerian Sanetra (Uniwersytet w Białymstoku)
 • prof. Marlene Schmit (Uniwersytet im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem)
 • dr Anja Steiner (sędzia Sądu Ubezpieczeń Społecznych w Bayreuth)
 • prof. dr hab. Jerzy Wratny (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)