Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Recenzja książki Damiana Walczaka "Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce"

Słowa kluczowe:

Bibliografia

Bibliografia/References

Jończyk, J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków: Zakamycze Kantor Wydawniczy.

Piotrowski, W. (1999). Niektóre aspekty prawne reformy systemu emerytalnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (1).

Wagner, B. (2001). Równość w ubezpieczeniach społecznych. W: Prawo pracy u progu XXI wieku: stare problemy i wyzwania współczesności: materiały z XIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy, Białystok 21–22 września 2001 r. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę