Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Zagadnienia ogólne

Epidemia choroby COVID-19 w sposób niemający precedensu w czasach najnowszych
wymusiła przyjęcie wielu rozwiązań prawnych zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu
się czynnika chorobowego, tj. wirusa SARS-CoV-2. Takie rozwiązania nie ominęły polskiego
prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Część z nich ma na celu zapewnienie
pomocy finansowej i ulg w zakresie obowiązków składkowych pracodawcom i innym
płatnikom składek, u których w związku z epidemią COVID-19 doszło do znacznego
pogorszenia warunków prowadzenia działalności. Inne są nakierowane na zmniejszenie
zakresu ochrony pracownika, co jest szczególne widoczne w przypadku pracowników
urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej. Autor omawia te
rozwiązania, wskazując na podstawowe problemy związane z ich stosowaniem.

Słowa kluczowe: COVID-19; warunki pracy; zabezpieczenie społeczne; zmiany w prawie pracy; zmiany w prawie zabezpieczenia społecznego
Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę