Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.6.6
JEL: I38 (artykuł w języku angielskim)

Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów — stan obecny i propozycje zmian — uwagi na tle projektu ustawy o statusie artysty zawodowego

Autorka opisuje obowiązujące regulacje dotyczące ubezpieczenia społecznego twórców i artystów, ocenia również kierunek zmian proponowany w projekcie ustawy o statusie artysty zawodowego. Co do zasady obowiązujące w zakresie ubezpieczenia społecznego twórców i artystów rozwiązania wymagają szybkiej ingerencji ustawodawcy. Jednocześnie propozycje rozwiązań zawartych w projekcie nie są spójne z założeniami obowiązującego systemu ubezpieczeń społecznych mi mogą wpływać w tej formie negatywnie na cały system doprowadzając do jego większej dezintegracji. Proponowane rozwiązania można jednak poprawić, z udziałem specjalistów zajmujących się ubezpieczeniem społecznym.

Słowa kluczowe: artysta; twórca; ubezpieczenie społeczne; umowa o dzieło; artysta zawodowy

Bibliografia

Antonów, K. (2015). Zasady równości i sprawiedliwości społecznej w prawie emerytalnym. Annales. Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, (2). https://doi.org/10.17951/g.2015.62.2.9

Bińczycka-Majewska, T. (2014). Powszechność systemu ubezpieczeń społecznych — teoria i praktyka. In: System ubezpieczeń społecznych między solidaryzmem a indywidualizmem. Warszawa–Lublin.

Gudowska, B. and Strusińska-Żukowska, J. (ed.). (2011). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa.

Ilczuk, D., Dudzik, T. M., Gruszka, E. and Jeran, A. (2015). Artyści na rynku pracy. Kraków.

Kostrzewa, P. (2019). Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Warszawa.

Liszcz, T. (2014). Ubezpieczenia społeczne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. In System ubezpieczeń społecznych — między solidaryzmem a indywidualizmem. Warszawa–Lublin.

Miłoszewski, Z. (2019). In B. Napiórska, Jak oni pracują 2. Rozmowy o pracy pasji i codziennych sprawach polskich twórców. Warszawa.

Sanetra, W. (2011). Założenia reformy ubezpieczeń społecznych. In Ewolucja ubezpieczeń społecznych w okresie transformacji ustrojowej. Bydgoszcz.

Szubert, W. (1987). Ubezpieczenia społeczne. Zarys systemu. Warszawa.

Świątek-Rudoman, J. (2019). Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów — wybrane zagadnienia. Acta Universitatis Wratislaviensis. Wrocław. https://doi.org/10.19195/0137-1134.117.9

Wagner, B. (2014). Z problematyki równości w ubezpieczeniach społecznych. In M. Skąpski and K. Ślebzak, Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poznań.

Wagner, B. (2013). Zabezpieczenie społeczne po osiągnięciu wieku emerytalnego. In B. Wagner and J. Gajos (ed.), Dziesięć lat reformy emerytalnej w Polsce. Kudowa Zdrój.

Zieleniecki, M. (2013). Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego. In Ubezpieczenie społeczne dawniej i dziś. Wrocław.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 6/2020
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę