Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.6.1
JEL: K31
Jakub Rumian ORCID: 0000-0002-9482-4929

Zakładowe układy zbiorowe — nadzieja na dialog społeczny?

Artykuł przedstawia prawne uwarunkowania oraz praktykę zakładowych układów zbiorowych. Punkt wyjścia stanowi analiza przepisów kształtujących zakładowe układy zbiorowe, w tym zasady ich zawierania, mechanizm obowiązywania oraz relacje do innych autonomicznych źródeł prawa pracy. Na tym tle prezentowane są dane dotyczące liczby zawieranych i obowiązujących układów zakładowych oraz zakresu objęcia pracowników i innych osób, do których układy zbiorowe są stosowane. Prezentowane dane stanowią efekt badań przeprowadzonych w okręgowych inspektoratach pracy oraz zestawienia analiz i sprawozdań przygotowywanych przez Główny Inspektorat Pracy. Autorzy podejmują próbę oceny potencjalnej i rzeczywistej roli układów zakładowych w kształtowaniu warunków zatrudnienia, zwłaszcza wobec całkowitego załamania się rokowań wielozakładowych.

 

Słowa kluczowe: zakładowy układ zbiorowy pracy; ponadzakładowy; dialog społeczny; objęcie pracowników postanowieniami układów zbiorowych; warunki zatrudnienia; układy obowiązujące; kryzys

Bibliografia

Bibliografia/References

Baran, K. W. (2018). O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (9). https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.2098

Baran, K. W. (red.). (2014). System prawa pracy. Tom 5. Zbiorowe prawo pracy. Warszawa.

Clauwaert, S. i Schömann, I. (2012). The Crisis and National Law Reforms: AMapping Exercise, ETUI Working Paper. https://doi.org/10.2139/ssrn.2208400

Czarnecki, P. (2014). Bariery prawne w zakresie rokowań zbiorowych w sektorze prywatnym w Polsce. W: J. Czarzasty (red.), Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Warszawa.

Czarnecki, P., Grzebyk, P., Reda-Ciszewska, A. i Surdykowska, B. (2019). Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz. Warszawa.

Florek, L. (2015). Obowiązek wydania regulaminu wynagradzania. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3).

Gładoch, M. (2016). Kilka uwag o przyczynach kryzysu układów zbiorowych pracy. W: M. Latos-Miłkowska i Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Warszawa.

Goździewicz, G. (1996). Układy zbiorowe pracy. Regulamin wynagradzania. Regulamin pracy. Po nowelizacji Kodeksu pracy. Komentarze. Bydgoszcz.

Goździewicz, G. (2006). Rozwiązanie układu zbiorowego. W: M. Matey-Tyrowicz i T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian. Warszawa.

Goździewicz, G. (2010). Układy zbiorowe jako podstawowy instrument działania związków zawodowych. W: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska i J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk.

Gyulavári, T. i Menegatti, I. (red.). (2020). The Sources of Labour Law. Wolters Kluwer.

Hajn, Z. (2016). Konkurencja między przedsiębiorcami a prawo pracy. W: M. Latos-Miłkowska i Ł. Pisarczyk (red.), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa Profesora Ludwika Florka. Warszawa.

Jaśkowski, K. (1994). Układy zbiorowe pracy. Praktyczny komentarz. Warszawa.

van Klaveren, K. i Gregory, D. (2019). Restoring multi-employer bargaining in Europe: prospects and challenges. Brussels: European Trade Union Institute.

Korzuch, P. i Pisarczyk, Ł. (2012). Zmiana warunków pracy i płacy jako odpowiedź na kryzys przedsiębiorstwa — ochrona interesów pracodawcy po zakończeniu obowiązywania ustawy antykryzysowej. Monitor Prawa Pracy, (10).

Laulom, S. (red.). (2018). Collective Bargaining Developments in Times of Crisis. Bulletin of Comparative Labour Relations.

Lewandowski, H. (2001). Nowelizacja prawa o układach zbiorowych pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Liukkunen, A. (red.). (2019). Collective Bargaining in Labour Law Regimes. A Global Perspective. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16977-0

Müller, T., Vandaele, K. i Waddington, J. (red.). (2019). Extension mechanisms in Europe. W: Collecive bargaining in Europe. Brussels.

Pisarczyk, Ł. i Rumian, J. (2019). Ponadzakładowe układy zbiorowe — zmierzch instytucji? Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.11.1

Rączka, K. (1996). Miejsce i rola układów zbiorowych pracy w systemie źródeł prawa pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (2).

Salwa, Z. (1994). Zakres podmiotowy i przedmiotowy układów zbiorowych pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12).

Stelina, J. (2009). Refleksje na temat kondycji układów zbiorowych w Polsce. W: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego. Warszawa.

Szmit, J. (2019). Reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (3). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.3.4

Szubert, W. (1960). Układy zbiorowe pracy. Warszawa.

Walczak, K. (2018). Zasady wynagradzania u pracodawców — przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy. Warszawa.

Wratny, J. (red.). (1998). Nowe układy zbiorowe. Przełom czy kontynuacja? Warszawa.

Zieliński, T. (1986). Prawo pracy. Zarys systemu. Część I. Ogólna. Warszawa–Kraków.

 

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę