Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.8.6
JEL: M54

Zarządzanie wiedzą we współczesnych modelach kierowania

Wiedza jest kluczowym czynnikiem budującym przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa we współczesnym świecie. Niniejszy artykuł pokazuje jak ważnym w praktyce. Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymusza na przedsiębiorcach zastosowanie nowych, zwinnych metod zarządzania. Porównując nowoczesne modele zarządzania pod kątem zarządzania wiedzą, autor wskazuje, jak bardzo istotna jest ona obecnie. Potrzeba rozwoju nowych kompetencji staje się wyzwaniem dla specjalistów, pracowników HR oraz menedżerów. Zakres artykułu skupia się na głównych ideach współczesnego zarządzania i wymaga dalszych pogłębionych badań. Aby być konkurencyjnymi w nowej rzeczywistości, przedsiębiorstwa i firmy muszą stosować nowe metody zarzadzania ludźmi i wiedzą. Analiza głównych współczesnych modeli zarządzania organizacją pod kątem zarządzania wiedzą pozwala znaleźć odpowiedź na pytanie jak stać się bardziej konkurencyjnym.

Słowa kluczowe: edukacja; rozwój; metody; szkolenie; wiedza; zarządzanie; zwinne zarządzanie; ukryta wiedza; zarządzanie różnorodnością

Bibliografia

Bibliografia/References

Appelo, J. (2016). Zarządzanie 3.0. Katowice: Helion.

Aronowska, I. (2016). Efektywna praca w zespołach międzypokoleniowych. W: E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie w dobie ograniczonego zaufania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, (11).

Bednarek, M. (2007). Doskonalenie systemów zarządzania nowa droga do przedsiębiorstwa lean. Warszawa: Difin.

Blikle, A. (2016). Czy polscy liderzy są gotowi na turkusowe zarządzanie? Personel i Zarządzanie, (10).

Chybicka, A. i Puchalska, M. (2016). Przypływy i odpływy energii, czyli jak radzić sobie ze spadkiem motywacji. Personel i Zarządzanie, (7).

Deresky, H. (2017). International Management Managing across borders and cultures. Harlow: Pearson.

Juchnowicz, M. (2003). Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. W: M. Juchnowicz i T. Rostkowski (red.) Zintegrowany system zarządzania kompetencjami. Warszawa: Poltext.

Juchnowicz, M. i Rostkowski, T. (2003). Tworzenie i wdrażanie strategii ZZL. Warszawa: Poltext.

Juchnowicz, M., Mazurek-Kucharska, B. i Turek, D. (2018). Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Warszawa: PWE.

Kaplan, R. i Norton, P. (2000). The Strategy focused organization. Boston: Harvard Business School.

Klimek, J. (2009). Hermeneutyka przedsiębiorczości. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Klimek, J. (2017). Strategia MSP. Przedsiębiorczość-Konkurencyjność-Rozwój. Warszawa: Menton.

Knosala, Z., Boratyńska-Sala, A., Jurczyk-Bunkowska, M. i Moczała, A. (2014). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: PWE.

Laloux, F. (2016). Pracować inaczej. Warszawa: Studio Emka.

Listwan, T. (2003). Sukces w zarządzaniu: uwarunkowania kadrowo-organizacyjne. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.

Mohrman, S. A., Galbraith, J. R. i Lawler III, E. E. i in. (1998). Tomorrow's Organization. San Francisco: Jossey-Bass.

Nelly, A. (2002). Business performance measurement theory and practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Richert-Kaźmierska, A. i Stankiewicz, K. (2014). Dyskryminacja pracowników w starszym wieku — wybrane zagadnienia. W: E. Gołębiowska (red.), Zarządzanie — nowe perspektywy w dobie zmian. Łódź: Wydawnictwo SAN.

Sajkiewicz, A. i Sajkiewicz, Ł. (2002). Nowe metody pracy z ludami. Organizacja procesów personalnych. Warszawa: Poltext.

Stocki, R. (2012). Pełna partycypacja w zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Stocki, R. i Prokopowicz, P. (2012). Pełna partycypacja w zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.

Twaróg-Kanus, A. (2019). Kompetencje społeczne nauczyciela w przestrzeni edukacyjnej zmiany. W: A. Borzęcka, A. Twaróg-Kanus i R. Waluś (red.), Nauczyciel i uczeń w przestrzeni społecznej. Kraków: Impuls.

Wooddruffe, C. (2003). Ośrodki oceny i rozwoju — narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę