Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Lista recenzentów

Lista recenzentów w 2018 r./ The list of reviewers (2018)

 • dr hab. Rafał Adamus,
 • dr Michał Będkowski-Kozioł,
 • prof. dr hab. Jan Błeszyński,
 • prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz,
 • prof. dr hab. Aleksander Lipiński,
 • dr hab. Leopold Moskwa,
 • dr Zdzisław Muras,
 • dr hab. Bartłomiej Nowak,
 • dr Anna Nykiel-Mateo,
 • dr hab. Marcin Olszak,
 • Professor Patrick O'Sullivan, Ph.D.,
 • prof. dr hab. Wojciech Pyzioł
 • Professor Yochanan Schachmurove, Ph.D.,
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz,
 • dr hab. Tadeusz Skoczny,
 • dr hab. Monika Tarska,
 • prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł,
 • dr hab. Aleksander Werner