Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Następcze stwierdzenie przez sąd rejestrowy niezgodności z przepisami prawa treści statutu spółdzielni — glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 11.01.2018 r. (III CZP 90/17), OSNC 2018/10, poz. 97

Glosowana uchwała koncentruje się na określeniu skutków następczego stwierdzenia przez sąd rejestrowy niezgodności statutu spółdzielni z przepisami prawa. Wątpliwości nie budzi odrzucenie możliwości wszczęcia postępowania przymuszającego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednak przedstawione przez Sąd Najwyższy rozwiązanie w zakresie dopuszczalnych sposobów eliminacji stwierdzonych przypadków wadliwości statutu spółdzielni pozostawia wrażenie pewnego niedosytu. Kwestią wymagającą szerszej analizy jest wskazanie sposobu usunięcia luki konstrukcyjnej, której istnienie potwierdzają okoliczności glosowanej uchwały.

Słowa kluczowe: spółdzielnia; niezgodność statutu z przepisami; sąd rejestrowy

Bibliografia

Gersdorf, M., Ignatowicz, J. (1985). Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Grzybowski, S. (red.). (1985). System Prawa Cywilnego. Część ogólna (t. 1). Wrocław: Ossolineum.

Kidyba, A. (2018). Prawo handlowe. Warszawa: C.H. Beck.

Kidyba, A. (2019a). Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 1–300 k.s.h. (t. 1). Warszawa: Wolters Kluwer.

Kidyba, A. (2019b). Kodeks spółek handlowych. Komentarz do art. 301–633 k.s.h. (t. 2). Warszawa: Wolters Kluwer.

Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2019). Korporacja. Elementy konstrukcji prawnej. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kwapisz, K. (2012). Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.

Michnik, A. (2013). Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Nowak, D. (2010). Wadliwa spółka partnerska. Warszawa: Wolters Kluwer.

Radwański, Z. (1993). Prawo cywilne — część ogólna. Warszawa: C. H. Beck.

Suski, P. (2018). Stowarzyszenia i fundacje. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Tylec, G. (2012). Statut spółdzielni i jego kontrola w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Warszawa: Difin.

Zamojski, Ł. (2008). Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe. Warszawa: Lexis Nexis.

Ziembiński, Z. (1966a). Logiczne podstawy prawoznawstwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.

Ziembiński, Z. (1966). Podstawy sporów o luki w prawie. Państwo i Prawo, (2), 205–215.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę