Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.6.4
Tomasz Szanciło ORCID: 0000-0001-6015-6769 , e-mail: tomaszan|vp.pl| |tomaszan|vp.pl

Nowa regulacja odsetek od kosztów procesu w Kodeksie postępowania cywilnego

Odsetki od kosztów procesu stanowią nową regulację w polskiej procedurze cywilnej. Przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie, chociaż zmierzające w dobrym kierunku, budzi wątpliwości zarówno natury teoretycznej, jak i praktycznej. Podstawowym problemem jest ustalenie, czy omawiane odsetki należy umieszczać w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, jako część kosztów procesu, czy też są przyznawane w jakiejś inne formie. Odpowiedź na to pytanie implikuje kolejne problemy, szczególnie związane z zaskarżalnością takiego rozstrzygnięcia. Analiza przepisów pozwala na wyciągnięcie wniosku, że odsetki stanowią część kosztów procesu, ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Słowa kluczowe: odsetki; koszty procesu; wydatki; zażalenie

Bibliografia

Ciepła, H. (2019). W: A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa: C.H. Beck.

Dybowski, T. Pyrzyńska, A. (2012). W: E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań — część ogólna, Warszawa: C.H. Beck.

Flaga-Gieruszyńska K., Zieliński, A. (2019). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Artykuły 98-124 k.p.c. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.

Hajnrych S. (2020). W: T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe. Komentarz do zmian, Warszawa: Wolters Kluwer, t. 1.

Kozieł G. (2019). W: M. Załucki (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.

Lemkowski M. (2007). Odsetki cywilnoprawne, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Łochowski M. (2019). W: T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck, t. 2.

Machnikowski P. (2016). W: E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck.

Popiołek W. (2015). W: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck, t. 2.

Rystał D. (2019). W: T. Szanciło (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck t. 1.

Szanciło, T. (2013). Glosa do uchwały SN z 30.11.2011 r., III CZP 69/11, OSP 4, poz. 45.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę