Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2019.11.1
JEL: O17 (artykuł w języku angielskim)

Wpływ Rzecznika Funduszy Europejskich na efektywność wydatkowania środków unijnych

W  lipcu  2017  r.  powołano  do  życia  instytucję  Rzecznika  Funduszy  Europejskich,  który  ma  być  odpowiedzialny  za usprawnienie i ulepszenie procesu realizacji zadań związanych z wydatkowaniem środków unijnych. Rzecznik Funduszy Europejskich poprzez kontakt zarówno z wnioskodawcami, beneficjentami, jak i innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem  funduszy  europejskich  ma  za  zadanie  monitowanie  i  sygnalizowanie  poszczególnym  instytucjom  systemu wdrażania propozycji ułatwień związanych z realizacją krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Autorka w artykule dokonuje charakterystyki Rzecznika Funduszy Europejskich oraz jego zadań, jak również na podstawie rocznych raportów  przeprowadza  analizę  działalności  Rzecznika  powołanego  w  Ministerstwie  Inwestycji  i  Rozwoju  oraz Rzeczników powołanych przez instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: Rzecznik Funduszy Europejskich; krajowe programy operacyjne; regionalne programy operacyjne; instytucja zarządzająca

Bibliografia

References

Bruczuk-Figiel  M.  (2018).  Rzecznicy  Funduszy  Europejskich  —  interes  publiczny  kontra  niełatwa  praktyka,  https://www.forum-ekonomiczne.pl/rzecznicy-funduszy-europejskich-interes-publiczny-kontra-nielatwa-praktyka/ (8 October 2019).

Craig P. (2012) EU Administrative Law, Oxford: Oxford University Press.

Domańska M. (2007). Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich i jej ograniczenia wynikające z zasady efektywności. In: A. Wróbel ed., Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, vol. II, Zasady-orzecznictwo-piśmiennictwo. Warsaw: Wolters Kluwer.

Harding  C.  (1996).  Models  of  enforcement:  direct  and  delegated  enforcement  and  the  emergence  of  'joint  action'  model.  In:  C.  Harding, B. Swart ed., Enforcing European Community Rules. Criminal proceedings. Administrative procedures and Harmonization. London: Brookfield.

Kubicka-Żach K. (2018). Konieczne są uproszczenia procedur realizacji projektów unijnych, http://Prawo.pl (25 September 2019).

Łacny J. (2015). Ochrona praw podstawowych w wydatkowaniu funduszy Unii Europejskiej. Państwo i Prawo (12), 25–26.

Middelhoek A. (chair). Ahlenius I.-B., Lelong P., Tizzano A., Gerven W. van. (1999). Second Report on Reform of the Commission Analysis of Current Practice and Proposals for Tackling Mismanagement, Irregularities and Fraud (vol. I, 79-115), https://ec.europa.eu › sites › antifraud › files › docs › body › rep_sages_2_en (28 September 2019).

Poździk R., Wołyniec-Ostrowska A. (2016). Komentarz do art. 53. In: R. Poździk ed., Komentarz do ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe.

Report on the activities of the European Funds Officer for 2018 [Raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za 2018 rok] (2019).

Ministry  of  Investment  and  Development,  Warsaw  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/71855/Raport_roczny_RFE_za_rok_2018.doc (12 October 2019).

Cena numeru czasopisma
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę