Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Europejski Model Społeczny

Olgierd Lissowski
ISBN: 978-83-208-2190-1
eISBN: 978-83-208-2234-2
Pages: 166
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
13.00 €
11.05
10.00
number copies:

Przedmiotem pracy są zagadnienia modernizacji instytucjonalnej tzw. Europejskiego Modelu Społecznego (EMS), rozumianego – przynajmniej w swej genezie doktrynalnej – jako specyficzny wariant modelu państwa dobrobytu. Ogólnym celem publikacji jest określenie i charakterystyka struktury instytucjonalnej EMS, założeń i głównych elementów koncepcji modernizacyjnych EMS przyjmowanych we współczesnych dokumentach politycznych, strategicznych i prawnych Unii Europejskiej , w nawiązaniu do szerszych koncepcji teoretycznych rozwijanych w interdyscyplinarnej literaturze przedmiotu.

 

Książka jest próbą dokonania syntezy i oceny obecnego stanu refleksji w odniesieniu do modernizacji instytucjonalnej EMS. Może być przydatna dla studentów i osób prowadzących badania w zakresie zarządzania publicznego, polityki społecznej, europeistyki i stosunków międzynarodowych oraz prawa i administracji. Będzie też dogodnym punktem wyjścia do badań szczegółowych i porównawczych modeli społecznych.

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1
Europejski Model Społeczny (EMS) i państwo dobrobytu

1.1. EMS ― przedmiot, istota, struktura instytucjonalna
1.2. Podstawy ustrojowe EMS
1.3. Kryzys państwa dobrobytu ― diagnozy
1.4. Reakcje na kryzys ― polityka oszczędności
1.5. Od państwa dobrobytu do państwa pracy

 

Rozdział 2
Zagadnienia teoretyczne modernizacji EMS i zarządzania publicznego

2.1. Uwagi ogólne
2.2. Podejście normatywne
2.3. Ekonomia dobrobytu i instytucjonalizm
2.4. Racjonalizm i konstruktywizm
2.5. Teorie regulacji i mechanizmy refleksyjne
2.6. Koncepcje governance

 

Rozdział 3
Wzmocnienie europejskiego zarządzania gospodarczego i społecznego wymiaru Unii Europejskiej

3.1. W kierunku unii politycznej, gospodarczej i walutowej
3.2. Społeczny wymiar Unii Europejskiej
3.3. EMS jako czynnik produktywny
3.4. Aktywizujące państwo dobrobytu i mobilizacja rynków pracy
3.5. Inwestycje społeczne
3.6. Innowacje społeczne
3.7. Społeczna odpowiedzialność biznesu
3.8. W kierunku przywrócenia równowagi wymiaru gospodarczego i społecznego Unii Europejskiej
3.9. Liberalny neowelfaryzm i problem „asymetrii konstytucyjnej”

 

Rozdział 4
Partnerstwa, demokratyzacja i racjonalizacja struktur instytucjonalnych Europejskiego Modelu Społecznego

4.1. Partnerstwo
4.2. Partnerstwa w realizacji Strategii Lizbońskiej i Europe 2020
4.3. Partnerstwo we wdrażaniu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
4.4. Dialog z partnerami społecznymi i dialog obywatelski z organizacjami społeczeństwa cywilnego
4.5. Partnerstwo w świadczeniu usług publicznych

 

Podsumowanie

 

Bibliografia

Olgierd Lissowski
Olgierd Lissowski

Olgierd Lissowski, PhD Dsc, associate profesor – long-standing scientific employee of the Faculty of Management Engineering at the Poznan University of Technology. At present, retired there, but ever active as an employee on the job of Professor in the National Vocational College Kalisz, where he performs, i.a., the function of head of the Chair of Public Management and Law. His profile of education and professional interests is interdisciplinary. Graduate of studies in law in the UAM (Adam Mickiewicz University in Poznan); received his post-doctoral degree in the area of human sciences and journalism in the Faculty of Social Sciences UAM. Studied management and international business, i.a. in the Poznan University of Economics and Business, in Nottingham Trent University, where he made the diploma of Master of Business Administration, as well as on the Universities in Hannover, Bremen, Jackson MS, and G. Washington University in Washington. Worked, i.a. in the Ministry of Ownership Transformations, in economic self-government and in economic counselling in Poland and in West Germany. Specialized in institutional issues of public management and in the European Integration.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €