Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030

Witold M. Orłowski
ISBN: 978-83-208-1855-0
Pages: 240
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: hard cover
Format: 162x237
13.00
Ask about product

The turbulent history of development of the Central and Eastern Europe countries over a couple of recent decades deserve more profound examination, not satisfied with repetition of several common beliefs. Mistakes made half a Century ago cannot be corrected now and the knowledge learnt about the period of transformation is mainly of historical interest. However, it is essential to be able to draw conclusions for the future from any failure. To understand mechanisms that entailed economic degradation of Central and Eastern Europe over the second half of the 20th Century may be instrumental in the efforts to catch up.

Prof. Witold M. Orłowski analyses the economic growth in Central and Eastern Europe during the period between 1950 (considering historical and cultural reasons that had determined the processes of development over the entire past millennium) and 2007.

Moreover, the Author considers the prospects for the region’s growth until 2030 and undertakes extremely interesting study topics, including as follows:

·         Which prospects are we facing for economic growth in the countries of the region until 2030 and are these countries likely to catch up with the Western Europe by that time?

The book is addressed to lecturers and students of economic faculties in universities, as well to journalists dealing with issues of economics.

Stosowane skróty

 
Wstęp
 

Rozdział 1. Europa Środkowo-Wschodnia: ustalenia wstępne
1.1. Okres objęty badaniem
1.2. Ogólna definicja terytorialna
1.3. Zmiany definicji w poszczególnych okresach badania
1.4. Podstawowe dane o krajach EŚW w roku 2008
Aneks do rozdziału 1. Dostępność i jakość danych statystycznych w krajach EŚW

 
Rozdział 2. Problemy rozwojowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej: uwarunkowania historyczne
2.1. Czy odległa historia ma znaczenie dla problemów XX wieku?
2.2. Problemy kulturowe, polityczne i społeczne w rozwoju gospodarczym krajów EŚW
2.3. Rola regionu EŚW w gospodarce europejskiej do roku 1950
2.4. Region EŚW w roku 1950: dziedzictwo przeszłości

 
Rozdział 3. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie komunizmu (1950-1989)
3.1. Wzrost gospodarczy w okresie komunizmu: stylizowane fakty (nie do końca sprawdzone)
3.2. Statystyka i rzeczywistość: wzrost w latach 1950-1989
3.2.1. Początkowy dystans w stosunku do Europy Zachodniej (1950)
3.2.2. Końcowy dystans w stosunku do Europy Zachodniej (1989)
3.2.3. Rzeczywiste tempo wzrostu gospodarczego w regionie EŚW (1950-1989)
3.2.4. Czy tempo wzrostu gospodarczego w regionie EŚW było wysokie?
3.3. System polityczny i gospodarczy w krajach EŚW w latach 1950-1989
3.4. Anatomia wzrostu w krajach EŚW w okresie komunizmu
3.4.1. Metoda badawcza (porównania z wzorcem)
3.4.2. Tempo wzrostu PKB w krajach EŚW i w krajach-wzorcach
3.4.3. Akumulacja kapitału: stopy oszczędności i inwestycji w krajach EŚW
3.4.4. Akumulacja kapitału ludzkiego w krajach EŚW
3.4.5. Rachunkowość wzrostu w krajach EŚW (1950-1989)
3.5. Inne aspekty wzrostu w krajach EŚW w okresie komunizmu
3.5.1. Postęp techniczno-organizacyjny
3.5.2. Wydatki militarne a wzrost w krajach EŚW
3.5.3. Nierównowaga wewnętrzna i zewnętrzna
3.6. Rozkład gospodarki komunistycznej w krajach EŚW (1988-1989)
3.7. Próba syntezy: czy komunizm był gospodarczą katastrofą?
Aneks do rozdziału 3. Metodyka szacunku skali inwestycji w krajach EŚW w latach 1950-1989

 
Rozdział 4. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej w okresie transformacji (1990-2007)
4.1. Skala zmian gospodarczych w okresie transformacji
4.2. Szok i Dostosowanie (1990-1994)
4.2.1. Punkt wyjściowy reform: rożna sytuacja krajów
4.2.2. Jak wielka była skala spadku PKB w okresie Szoku i Dostosowania?
4.2.3. Popytowe źródła dla zmian PKB w okresie Szoku i Dostosowania
4.2.4. Sektor zamierający i sektor dynamiczny - zamiast rachunkowości wzrostu
4.2.5. Co zadecydowało o skali zmian PKB w okresie Szoku i Dostosowania?
Czynniki wpływające na skalę zmian PKB: sektor zamierający
Czynniki wpływające na skalę zmian PKB: sektor dynamiczny
4.2.6. Reformy gospodarcze a cierpienie społeczne
4.3. Nowy Wzrost (1995-2007)
4.3.1. Punkt startu Nowego Wzrostu: kraje EŚW po pierwszej fali reform
4.3.2. Zmiany PKB w okresie Nowego Wzrostu
4.3.3. Popytowe źródła zmian PKB w okresie Nowego Wzrostu
4.3.4. Rachunkowość wzrostu w krajach EŚW w okresie Nowego Wzrostu
4.3.5. Co zadecydowało o skali zmian PKB w okresie Nowego Wzrostu?
Czynniki wpływające na skalę zmian PKB: firmy krajowe
Czynniki wpływające na skalę zmian PKB: inwestycje zagraniczne
4.3.6. Stabilność rozwoju gospodarczego w okresie Nowego Wzrostu: rachunek inwestycji i oszczędności
4.4. Próba syntezy: skąd wywodziły się różnice tempa wzrostu gospodarczego w okresie transformacji?

 
Rozdział 5. Perspektywy rozwojowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej: spojrzenie w przyszłość
5.1. Załamanie wzrostu w krajach EŚW w czasie Globalnego Kryzysu (2008-2010)
5.1.1. Przyczyny i skutki Globalnego Kryzysu
5.1.2. Wpływ Globalnego Kryzysu na wzrost gospodarczy krajów EŚW
5.1.3. Podatność krajów EŚW na efekty Globalnego Kryzysu
5.2. Perspektywy wzrostu w krajach EŚW do roku 2030
5.2.1. Szanse i zagrożenia rozwoju krajów EŚW
Oszczędności i inwestycje w krajach EŚW
Jakość i koszt kapitału ludzkiego w krajach EŚW
Dystans technologiczny i innowacyjność w krajach EŚW
Otoczenie instytucjonalne w krajach EŚW
5.2.2. Najważniejsze mechanizmy rozwoju w krajach EŚW w ciągu najbliższych dwóch dekad
5.3. Próba syntezy: czy kraje EŚW dogonią Europę Zachodnią?
 

Zakończenie
 

Bibliografia

Witold M. Orłowski

Expert in macroeconomics, specialized in problems of economic transformation and European integration. Former advisor to the President of the Republic of Poland. The Director of the Business School at the Warsaw University of Technology; co-founder of NOBE Independent Economic Research Center and the chief counselor to PricewaterhouseCoopers Polska.
Studied in the University of Lodz and the Harvard University. In the years 1993-97 worked in the World Bank; 2001-05 headed the team of economic counselors to the President of the Republic of Poland. In the past, also a counselor to the Head Negotiator of Poland’s membership in the European Union, member of the Macroeconomic Council at the Minister of Finance, counselor to many national and international organizations. Popular commentator in economics and contributor to leading Polish newspapers.

Author of 7 books and 150 scientific publications, including W pogoni za straconym czasem (In pursuit of the time lost, PWE, 2010)

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended