Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Nowoczesne technologie w logistyce

Redakcja naukowa Jan Długosz
ISBN: 978-83-208-1817-8
Pages: 256
Publication date: 2009
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
13.00 €
11.05
Ask about product

One prerequisite to achieve success in contemporary logistics is to implement state-of-the-art technologies. In order to operate effectively within supply chains, companies have to apply such instruments as IT systems, automatic identification of goods or a digital data exchange.

The book covers the following areas:

·         the role of packaging in logistics technologies.


The book is addressed to students in faculties of economy in all types of universities, to managerial staff in enterprises and to business practitioners eager to extend their knowledge in logistics and to upgrade the logistics systems in their companies.

 

Spis treści
Wstęp
Rozdział 1. Istota, cechy i znaczenie technologii logistycznych
1.1. Istota i charakter technologii logistycznych
1.2. Klasyfikacja technologii logistycznych oraz obszary ich zastosowań
1.3. Znaczenie technologii logistycznych w działalności przedsiębiorstwa
1.4. Rola technologii logistycznych w obsłudze klienta
1.5. Kryteria oceny i wdrażanie technologii logistycznych
Rozdział 2. Technologie informacyjne w łańcuchach dostaw
2.1. Technologia baz danych
2.1.1. Bazy danych i ich użytkownicy
2.1.2. System zarządzania bazą danych
2.1.3. Własności baz danych
2.2. Komputerowe wspomaganie pracy zespołowej
2.2.1. Istota systemów CSCW
2.2.2. Kryteria klasyfikacji systemów CSCW
2.3. Technologia agentowa
2.3.1. Istota technologii agentowej
2.3.2. Zalety i wady technologii agentowej
2.3.3. Technologia agentowa w e-logistyce
2.3.4. Elektroniczne giełdy w technologii agentowej
2.4. Zintegrowane systemy informatyczne
2.4.1. Od systemów IC po MRP II
2.4.2. Istota systemów ERP i korzyści biznesowe wynikające z ich zastosowań
2.4.3. Funkcjonalność systemów ERP
2.4.4. Kryteria wyboru systemów ERP i perspektywy ich rozwoju
2.5. Informatyczne wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw
2.5.1. Wprowadzenie
2.5.2. SCM
2.5.3. SCM a ERP
2.5.4. Wpływ systemów SCM na efektywność funkcjonowania ogniw łańcuchów dostaw i korzyści biznesowe
2.5.5. Obszary funkcjonalne wspomagane przez SCM
Rozdział 3. Systemy automatycznej identyfikacji
3.1. Automatyczna identyfikacja i sposoby reprezentacji danych
3.1.1. Kody kreskowe
3.1.2. Technologia radiowa
3.1.3. Ścieżka magnetyczna
3.1.4. Systemy rozpoznawania znaków
3.1.5. Systemy rozpoznawania obrazu
3.1.6. Systemy rozpoznawania głosu
3.2. Historia i rodzaje kodu kreskowego
3.3. Obszary zastosowań kodów kreskowych
3.4. Etykieta logistyczna
3.5. Urządzenia techniczne i aplikacje stosowane w systemach automatycznej identyfikacji
3.6. Korzyści i obszary zastosowań systemów automatycznej identyfikacji w logistyce
3.7. Kryteria wyboru systemów automatycznej identyfikacji
3.8. RFID - technologia przyszłości
3.8.1. Rodzaje tagów
3.8.2. RFID w zastosowaniach komercyjnych
3.8.3. Elektroniczny Kod Produktu - przełom w systemach
automatycznej identyfikacji
3.8.4. Technologia RFID - najważniejsze problemy
3.9. Voice solutions - systemy sterowania głosem
3.10. Przykład zastosowania systemów automatycznej identyfikacji w obrocie przesyłek ekspresowych
3.10.1. Usprawnienie przepływu przesyłek
3.10.2. Track & Trace
Rozdział 4. Elektroniczna wymiana danych
4.1. Elektroniczna wymiana danych a EDI
4.1.1. Istota EDI
4.1.2. Historia EDI
4.1.3. Cechy systemów EDI
4.1.4. Założenia i mechanizmy EDI
4.1.5. Standardy EDI
4.1.6. Tradycyjne systemy EDI - ograniczenia i problemy
4.1.7. Internet a EDI
4.2. Elektroniczna wymiana danych opierająca się na języku XML
4.2.1. Istota języka XML
4.2.2. Standardy opierające się na języku XML
4.2.3. Usługi sieciowe
Rozdział 5. Systemy łączności bezprzewodowej stosowane w logistyce
5.1. Standard DECT
5.2. System GSM
5.3. System UMTS
5.4. System TETRA
5.5. Systemy łączności satelitarnej
5.6. Sieci bezprzewodowe 802.11
5.7. Bluetooth
5.8. Technologia ZigBee/IEEE 802.15.4
5.9. System GPS
Rozdział 6. Współczesne technologie w transporcie
6.1. Charakterystyka technologii transportowych
6.2. Transport samochodowy
6.2.1. Infrastruktura transportu drogowego
6.2.2. Środki transportu
6.2.3. Technologie przewozu
6.2.4. Nowoczesne rozwiązania w transporcie drogowym
6.2.5. Zarządzanie flotą transportową
6.3. Transport kolejowy
6.3.1. Infrastruktura kolejowa
6.3.2. Technologie przewozu i środki transportu
6.3.3. Nowoczesne rozwiązania w transporcie kolejowym
6.3.4. Zarządzanie flotą transportową
6.4. Żegluga śródlądowa
6.4.1. Infrastruktura żeglugi śródlądowej
6.4.2. Środki transportu
6.4.3. Nowoczesne rozwiązania i technologie przewozu
6.4.4. Zarządzanie flotą transportową
6.5. Transport morski
6.5.1. Infrastruktura transportu morskiego
6.5.2. Technologie przewozu
6.5.3. Środki transportu - nowoczesne rozwiązania
6.5.4. Zarządzanie flotą transportową
6.6. Transport lotniczy
6.6.1. Infrastruktura transportu lotniczego
6.6.2. Środki transportu i nowoczesne rozwiązania
6.6.3. Organizacja przewozów
6.7. Transport kombinowany
Rozdział 7. Zaawansowane technologie w praktyce magazynowej
7.1. Charakterystyka technologii magazynowych
7.2. Wózki typu AGV
7.3. Technologia Teach-in
7.4. Regały obrotowe i okrężne do składowania dynamicznego
7.5. Technologie głosowe w kompletacji towarów
7.6. Integracja zaawansowanych technologii w praktyce magazynowej
Rozdział 8. Rola opakowań w technologiach logistycznych
8.1. Typy i funkcje opakowań z punktu widzenia procesów logistycznych
8.2. Znaczenie systemu wymiarowego w technologiach logistycznych
8.3. Konteneryzacja i paletyzacja
8.4. Systemy opakowań zwrotnych
8.5. Projektowanie opakowań na potrzeby logistyki
8.6. Znakowanie opakowań
8.7. Proces pakowania i maszyny pakujące
8.8. Technologie zagospodarowania odpadów opakowaniowych
Bibliografia

 

Redakcja naukowa Jan Długosz
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €