Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Transport międzynarodowy

Janusz Neider
ISBN: 978-83-208-2191-8
Pages: 336
Publication date: 2015
Place publication: Warszawa
Publication: III
Binding: paperback
Format: B5
15.00
Ask about product

In contemporary economy the importance of transport has been growing up constantly. Increasing in proportion is also the demand for knowledge about organization and functioning of individual segments of transport. The Author presents as follows: the role of transport in the global economy, services in the transport market, intermodal transport, transport of special cargo, European Union’s transport policy, international shipping, quantity and quality control and customs service of cargo, safety in international transport, management of the transport process in foreign trade.

 

The book is addressed to students of economics, transport, logistics, foreign trade, international economic relations, as well as to owners and employees of companies involved in dealings in foreign trade or in transport operations.

 

Spis treści

 

Wstęp

 

1. TRANSPORT W GOSPODARCE GLOBALNEJ
1.1. Pojęcie transportu towarowego
1.2. Specyficzne cechy produkcji transportowej
1.3. Przedmiot transportu
1.4. Jakość w transporcie
1.5. Infrastruktura transportu
1.6. System transportowy
1.7. Koszty i ceny w transporcie
1.8. Gospodarcze funkcje transportu

 

2. PODAŻ USŁUG NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU TRANSPORTOWYM
2.1. Transport morski
2.1.1. Żegluga morska
2.1.2. Porty morskie
2.2. Transport samochodowy
2.3. Transport kolejowy
2.4. Transport lotniczy
2.4.1. Żegluga powietrzna
2.4.2. Porty lotnicze
2.5. Żegluga śródlądowa

 

3. TRANSPORT INTERMODALNY
3.1. Istota i rodzaje przewozów intermodalnych
3.2. Kontenery morskie oraz środki do ich przewozu i przeładunku
3.3. Tendencje występujące w żegludze kontenerowej i portach morskich
3.4. Przewozy jednostek intermodalnych transportem lądowym
3.5. Tendencje występujące w intermodalnym transporcie lądowym
3.6. Rola i zadania operatora transportu intermodalnego
3.7. Zasady ustalania cen w transporcie intermodalnym
3.8. Intermodalne przewozy lądowo-promowe

 

4. TRANSPORT ŁADUNKÓW SPECJALNYCH
4.1. Transport ładunków niebezpiecznych
4.1.1. Definicja i klasyfikacja ładunków niebezpiecznych
4.1.2. Przepisy prawne regulujące przewozy ładunków niebezpiecznych
4.1.3. Opakowanie i oznakowanie ładunków niebezpiecznych
4.1.4. Wymagania dotyczące środków transportu
4.1.5. Obowiązki załadowcy
4.1.6. Obowiązki przewoźnika
4.1.7. Obowiązki spedytora
4.2. Transport ładunków ponadnormatywnych
4.2.1. Definicja i klasyfikacja ładunków ponadnormatywnych
4.2.2. Środki transportu wykorzystywane w przewozach ponadnormatywnych
4.2.3. Obowiązki zlecającego przewóz
4.2.4. Obowiązki organizatora i wykonawcy transportu
4.3. Transport ładunków szybko psujących się
4.4. Transport produktów leczniczych

 

5. POLITYKA TRANSPORTOWA UNII EUROPEJSKIEJ
5.1. Podstawowe cele i zasady polityki transportowej Unii Europejskiej
5.2. Transeuropejska sieć transportowa
5.3. Transport drogowy
5.4. Transport kolejowy
5.5. Transport lotniczy
5.6. Żegluga śródlądowa
5.7. Transport morski

 

6. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
6.1. Istota spedycji międzynarodowej
6.2. Podstawowe zadania spedytora międzynarodowego
6.3. Rynek usług spedycyjnych
6.4. Organizacje zrzeszające spedytorów
6.5. Rodzaje firm spedycyjnych
6.6. Koszty i ceny usług spedycyjnych
6.7. Regulacje prawne dotyczące działalności spedytorów

 

7. KONTROLA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA I OBSŁUGA CELNA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM
7.1. Usługi kontrolne
7.1.1. Usługi świadczone z urzędu
7.1.2. Usługi świadczone na zlecenie
7.2. Obsługa celna towarów

 

8. BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM
8.1. Zagrożenia dla bezpiecznych procesów transportowych
8.2. Regulacje prawne
8.2.1. Transport morski
8.2.2. Transport lotniczy
8.2.3. Transport drogowy
8.3. Programy zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie

 

9. ZARZĄDZANIE PROCESEM TRANSPORTOWYM W HANDLU ZAGRANICZNYM
9.1. Istota gestii transportowej
9.2. Formuły Incoterms â 2010
9.3. Proces transportowy w handlu zagranicznym
9.4. Transport ładunku w kontenerze drogą morską
9.4.1. Eksport
9.4.2. Import
9.5. Przewóz ładunku transportem drogowym
9.5.1. Przesyłka całopojazdowa
9.5.2. Przesyłka zbiorowa

 

Bibliografia

Janusz Neider
Janusz Neider

Head of the Chair of International Transport and Shipping in the Institute of Foreign Trade, the University of Gdansk. Author and co-author of many publications concerning international transport, transport policy in the European Union, international shipping, management of the transport process in foreign trade.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 56 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended