Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele

Tomasz Zalega
ISBN: 978-83-208-2022-5
Pages: 296
Publication date: 2012
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00
Ask about product

Consumption is an important component of social and economic reality which in turn is determined by a complex set of factors, including globalization, division of labor and knowledge, the increase of economic and financial risk, demographical changes, as well as the emergence of a new economic and political order. Consumption has become one of the most decisive categories, not only in economics, but also in other social disciplines, in particular in sociology, psychology or anthropology. An interdisciplinary approach to consumption enables to understand preferences and behaviors of households as they make decisions concerning consumption. The Autor, appreciating an enormous role of consumption in contemporary economy, discusses, i.a., the needs of a consumer and ways to satisfy the same, characteristics of a household, prerequisites of consumption, new trends in behaviors of contemporary consumers, theories of consumption and indices allowing to measure consumption.

The book is most of all addressed to students in the faculties of economics and sociology, but may also prove very useful to students of psychology, journalism, political sciences, cultural sciences, as well as law and administration. It might as well be quite interesting to students of post-graduate studies in the area of behaviors of individual entities in the market and to managers.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

ROZDZIAŁ 1
ISTOTA KONSUMPCJI I ZACHOWANIA SIĘ KONSUMENTA
1.1. Pojęcie konsumpcji
1.2. Rodzaje i formy konsumpcji
1.3. Treść i zakres pojęcia „zachowanie się konsumenta”
1.4. Dylematy racjonalności zachowań konsumentów na rynku
1.4.1. Racjonalność zachowań konsumentów
1.4.2. Irracjonalność zachowań konsumentów

ROZDZIAŁ 2
POTRZEBY I SPOSOBY ICH ZASPOKAJANIA
2.1. Potrzeby jako podstawa zachowania się konsumenta
2.1.1. Geneza i mechanizm rozwoju potrzeb
2.1.2. Właściwości potrzeb ludzkich
2.2. Hierarchizacja potrzeb konsumpcyjnych
2.3. Środki służące zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych
2.4. Potrzeby konsumpcyjne a popyt

ROZDZIAŁ 3
GOSPODARSTWO DOMOWE JAKO PODMIOT KONSUMPCJI
3.1. Geneza i pojęcie gospodarstwa domowego
3.2. Istota, funkcje i zakres działania gospodarstwa domowego
3.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych

ROZDZIAŁ 4
UWARUNKOWANIA KONSUMPCJI I NOWE TRENDY W ZACHOWANIACH GOSPODARSTW DOMOWYCH
4.1. Determinanty określające potrzeby i zachowania gospodarstw domowych
4.2. Czynniki biologiczne
4.3. Czynniki ekonomiczne
4.4. Czynniki społeczno-psychologiczne
4.5. Czynniki kulturowe
4.6. Nowe trendy w zachowaniach gospodarstw domowych
4.7. Makrotrendy a zachowania gospodarstw domowych

ROZDZIAŁ 5
TEORIE KONSUMPCJI
5.1. Teorie konsumpcji — wprowadzenie
5.2. Mikroekonomiczne teorie konsumpcji
5.2.1. Teoria użyteczności kardynalnej
5.2.2. Teoria użyteczności ordynalnej (porządkowej)
5.2.3. Nadwyżka konsumenta A. Marshalla i J. Dupuita
5.2.4. Teoria ujawnionych preferencji P.A. Samuelsona
5.2.5. Teoria adekwatności konsumpcji K.J. Lancastera
5.2.6. Teoria konsumpcji w ujęciu T.B. Veblena
5.2.7. Teoria konsumpcji G.S. Beckera
5.2.8. Koncepcja homo satisfaciendus H.A. Simona
5.2.9. Koncepcja racjonalności selektywnej H. Leibensteina
5.3. Makroekonomiczne teorie konsumpcji
5.3.1. Hipoteza dochodu absolutnego J.M. Keynesa
5.3.2. Teoria dochodu względnego J.S. Duesenberry’ego
5.3.3. Teoria wyboru międzyokresowego I. Fishera
5.3.4. Hipoteza dochodu permanentnego M. Friedmana
5.3.5. Hipoteza cyklu życia F. Modiglianiego i A.K. Ando
5.3.6. Rozszerzony model cyklu życia i modele pochodne
5.3.7. Behawioralna hipoteza cyklu życia H.M. Shefrina i R.H. Thalera
5.4. Psychologiczne teorie konsumpcji
5.4.1. Koncepcja zachowania konsumenta J. Lasourne’a
5.4.2. Psychologiczna teoria konsumpcji G. Katony

ROZDZIAŁ 6
MODELE I TEORIE RYNKOWYCH ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW
6.1. Istota modeli zachowań konsumentów
6.2. Zintegrowane modele zachowania konsumenta
6.2.1. Model zachowania konsumenta A.R. Andreasena
6.2.2. Model podejmowania decyzji F.M. Nicosii
6.2.3. Model uczenia się konsumenta J.A. Howarda i J.N. Shetha
6.2.4. Decyzyjny model zachowania konsumenta T. Rosaniego
6.2.5. Model zachowania konsumenta według J.F. Engla, D.T. Kollata i R.D. Blackwella
6.2.6. Teoria zachowania się konsumenta F. Hansena
6.3. Empiryczne modele zachowania konsumenta
6.3.1. Teoria przemyślanego działania M. Fishbeina i I. Ajzena
6.3.2. Model strukturalny procesu decyzyjnego J.R. Bettmana
6.3.3. Model zachowań konsumenta J.P. Petera i J.C. Olsona
6.3.4. Model TOTE G.A. Millera, E. Galantera i K.H. Pribrama
6.3.5. Model organizacyjny zachowania konsumenta J.C. Mowena
6.4. Kompensacyjne modele preferencji

ROZDZIAŁ 7
MIERNIKI POMIARU KONSUMPCJI I ICH KLASYFIKACJA
7.1. Mierniki konsumpcji — wprowadzenie
7.2. Mierniki wzorcowe
7.3. Mierniki przeliczeniowe
7.4. Mierniki struktury konsumpcji i mierniki dynamiki konsumpcji
7.5. Mierniki agregatowe i mierniki współzależności
7.6. Modele ekonometryczne

Bibliografia

Tomasz Zalega

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w badaniach w zakresie teorii konsumpcji, consumer behaviour, ekonomii behawioralnej i rynku pracy. Koordynator i autor programów nauczania i podręczników z mikro- i makroekonomii w Polskim Uniwersytecie Wirtualnym oraz członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez PTE. Autor ponad 180 publikacji naukowych opublikowanych w kraju i poza granicą, w tym 14 książek z zakresu mikro- i makroekonomii oraz konsumpcji. Miejsce pracy: Katedra Gospodarki Narodowej, Zakład Gospodarki Rynkowej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended