Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Konsumpcja w czasach pandemii. Jak kryzys spowodowany pandemią Covid-19 zmienił zachowania konsumentów?

Paweł Chlipała, Agnieszka Żbikowska
ISBN: 978-83-208-2506-0
Pages: 170
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
12.00 €
10.20
Lowest price in last 30 days: 10.20
number copies:
Monografia jest metodyczno-empirycznym studium zachowań konsumentów w warunkach pandemii COVID-19. Zawiera:
 
rozważania na temat zmian zachowań konsumentów w kryzysie,
dyskusje w kwestii podejść metodycznych do badań zachowań konsumentów w sytuacjach kryzysowych,
przegląd i wyniki badań zmian zachowań konsumentów w czasach pandemii oraz próbę określenia przyszłych trendów.

Praca dotyczy ważnej, aktualnej i niezwykle interesującej problematyki zmian zachowań konsumentów wywołanych pandemią COVID-19. Tematyka monografii daje obraz widocznych zmian zachowań Polaków, a także cenną próbę naszkicowania przyszłych zmian, identyfikacji ich skali i trwałości. Publikacja może stanowić ciekawe źródło odniesień i porównań do innych kryzysów: epidemii i pandemii, wojny w Ukrainie, zmian technologicznych i społecznych.

Z recenzji dr. hab. Roberta Kozielskiego, prof. UŁ

Całość dopełnia doskonała synteza i modelowe ujęcie zachowań konsumentów w czasach pandemii, jak również próba projekcji przyszłych trendów. Zgromadzony materiał teoretyczny i empiryczny jest niezwykle interesujący i wzbogaca dotychczasowy dorobek z zakresu problematyki zachowań konsumentów. Monografię uznaję za wybitne studium poznawcze i aplikacyjne w czasach pandemii COVID-19. 

Z recenzji dr. hab. Roberta Wolnego, prof. UE w Katowicach

Wprowadzenie
 
1. Pandemia COVID-19 jako uwarunkowanie konsumpcji
1.1. Kryzys a zachowania konsumentów – ujęcie modelowe 
1.2. Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 na świecie i w Polsce 
1.3. Optymizm i pesymizm konsumentów. Poziom ufności konsumenckiej w czasie pandemii koronawirusa 
1.4. COVID-19 a zachowania konsumentów w świetle analizy literatury przedmiotu i raportów agencji badawczych 
 
2. Badanie zachowań konsumpcyjnych w czasach pandemii – aspekty terminologiczne i metodyczne
2.1. Podejścia metodyczne w poznaniu zagadnień zachowań konsumenta
2.2. Integracja metodologiczna a badanie zachowań konsumpcyjnych w czasie kryzysu
2.3. Zakres przedmiotowy badań konsumpcji spowodowanej pandemią COVID-19 – problemy terminologiczno-metodyczne
2.4. Założenia metodyczne badań własnych, przebieg badań i charakterystyka respondentów
 
3. Konsumpcja w czasach pandemii – zachowania, trendy
3.1. Nastroje konsumentów i sytuacja gospodarstw domowych respondentów w czasie pandemii koronawirusa
3.2. Zmiany zachowań konsumpcyjnych w czasie pandemii 
3.3. Pandemia jako impuls do prospołecznej i zrównoważonej konsumpcji
3.4. Zapis etnograficzny zmian zachowań konsumpcyjnych w kontekście pandemii
 
4. Kryzys spowodowany pandemią a zachowania nabywcze – pandemiczny i popandemiczny obraz konsumentów
4.1. Synteza badań nad konsumpcją w czasie pandemii
4.2. Model reakcji konsumentów na kryzys COVID-19
4.3. Próba wskazania przyszłych trendów konsumpcyjnych zarysowujacych się pod wpływem kryzysu spowodowanego pandemią 
 
Zakończenie
Bibliografia.
Spis tabel 
Spis rysunków 
Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety
Załącznik 2. Scenariusz wywiadu pogłębionego 
Paweł Chlipała
Paweł Chlipała

Dr hab. Paweł Chlipała, prof. UEK

He works at the Department of Marketing at the Cracow University of Economics. The author of numerous scientific publications. He has experience in business and research work. He is interested in marketing as a sphere of scientific cognition: methodology of marketing research, integration of methodological paths, interpretative approach in research. He is interested in contemporary marketing concepts – the way they are distinguished, analysed and evaluated. Scientifically and didactically, he deals with consumer behaviour, in particular the evolution of behaviour and the determinants shaping it.

Agnieszka Żbikowska
Agnieszka Żbikowska

She works at the Department of Marketing at the Cracow University of Economics. She is interested in the issues of international marketing and public relations. Prof. Żbikowska is particularly interested in the determinants of consumer behaviour on foreign markets and the role of culture in shaping marketing tools by international enterprises. She is the author of over one hundred scientific publications. She is a member of the board of the Polish Scientific Marketing Society.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €