Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Marketing produktów żywnościowych

Tomasz Domański, Paweł Bryła
ISBN: 978-83-208-1875-8
Pages: 228
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: 162x237
14.00
Ask about product

The book covers the subject of marketing of food products with particular emphasis put upon the dairy, meat processing and fruit and vegetables sectors.

The Authors mainly focus on the following:

·         examples of the strategies applied by producers and distributors in the Polish market.


The book is addressed to lecturers in marketing, students in the faculties of economics as well as to business practitioners.

Spis treści

 

Od autorów


ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE ASPEKTY MARKETINGU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, Paweł Bryła

1.1. Marketing strategiczny i przewaga konkurencyjna
1.2. Orientacje strategiczna i marketingowa
1.3. Integracja kanału rynku
1.4. Specyfika marketingu produktów żywnościowych


ROZDZIAŁ 2. ROZWÓJ EKSPORTU POLSKIEJ ŻYWNOŚCI PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ, Paweł Bryła

2.1. Wybrane cechy Jednolitego Rynku Europejskiego
2.2. Uwarunkowania i konsekwencje internacjonalizacji przedsiębiorstw
2.3. Tendencje rozwojowe polskiego handlu zagranicznego
2.4. Spektakularny wzrost eksportu polskiej żywności


ROZDZIAŁ 3. KONKURENCYJNOŚĆ´ POLSKICH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM, Paweł Bryła
3.1. Badania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
3.2. Działania dostosowawcze i pozycja polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
3.3. Branża mleczarska
3.4. Branża mięsna
3.5. Branża owocowo-warzywna
3.6. Produkty regionalne


ROZDZIAŁ 4. ANALIZA WYNIKÓW BADANIA POLSKICH PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI, Paweł Bryła

4.1. Charakterystyka badanej próby przedsiębiorstw
4.2. Wpływ integracji europejskiej na kondycję badanych przedsiębiorstw
4.3. Orientacja proeksportowa badanych przedsiębiorstw
4.4. Determinanty przewagi konkurencyjnej badanych przedsiębiorstw
4.5. Strategiczne kierunki rozwoju badanych przedsiębiorstw
4.6. Bariery rozwoju badanych przedsiębiorstw
4.7. Zależności statystyczne między wybranymi cechami mierzalnymi


ROZDZIAŁ 5. STRATEGIE WIODĄCYCH PRODUCENTÓW ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH NA RYNKU POLSKIM - STUDIA PRZYPADKÓW, Tomasz Domański

5.1. SM Mlekpol - strategia budowania silnej marki
5.2. SM Mlekovita - strategia "challengera"
5.3. Bakoma - od firmy rodzinnej do spółki giełdowej
5.4. Ekołukta Sp. z o.o. - strategia "ekologiczna"
5.5. Wyzwania strategiczne dla producentów artykułów mleczarskich


ROZDZIAŁ 6. STRATEGIE WIODĄCYCH PRODUCENTÓW MIĘSA I WĘDLIN NA RYNKU POLSKIM - STUDIA PRZYPADKÓW, Tomasz Domański

6.1. Wprowadzenie
6.2. Animex - strategia zarządzania portfelem znanych marek
6.3. Sokołów SA - strategia rozwoju z udziałem inwestorów zagranicznych
6.4. Polski Koncern Mięsny (PKM) Duda - strategia nadmiernie szybkiego wzrostu
6.5. Wyzwania strategiczne dla producentów mięsa i wędlin


ROZDZIAŁ 7. STRATEGIE WIODĄCYCH PRODUCENTÓW SOKÓW I PRZETWORÓW OWOCOWO-WARZYWNYCH NA RYNKU POLSKIM - STUDIA PRZYPADKÓW, Tomasz Domański

7.1. Grupa Maspex Wadowice - strategia spektakularnego rozwoju
7.2. Agros Nova - strategia szerokiej oferty marek
7.3. Wyzwania strategiczne dla producentów soków i przetworów owocowo-warzywnych


ROZDZIAŁ 8. STRATEGIE WYBRANYCH DYSTRYBUTORÓW PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA RYNKU POLSKIM - STUDIA PRZYPADKÓW, Tomasz Domański
8.1. Nowoczesne kanały dystrybucji produktów żywnościowych - wyzwania strategiczne
8.2. Biedronka - studium przypadku największej w Polsce sieci handlowej
8.3. Alma Market SA - sieć polskich wielkopowierzchniowych sklepów delikatesowych
8.4. Krakowski Kredens - sieć sklepów z tradycyjnymi produktami żywnościowymi
8.5. Wyzwania strategiczne dla dystrybutorów produktów żywnościowych


Zakończenie


Bibliografia

Tomasz Domański
Tomasz Domański

Tomasz Domański is full Professor in the Faculty of International and Political Science Studies where he heads the Chair of International Marketing and Distribution. In the years 2008–2016 he performed the function of the Dean and earlier, in the years 2002–2008 – that of associate dean for education and foreign cooperation. In the strategy of development of the Faculty he resolutely emphasized its internationalization, resulting in nearly a hundred agreements on international cooperation being signed, along with extensive students and members of scholar staff exchange under the Erasmus program and far-reaching diversification of the structure of foreign students. In 2015 there were students from as many as 50 countries around the world studying in WSMiP. Professor Domański’s another achievement was launching a new business specialization of studies, International Marketing taught in English, at B.A., M.A. and post-graduate levels, that gained significant popularity among students, Polish and foreign alike. The share of foreign students in the junior year of that specialization verges on 65% which is by far the highest in the University of Lodz. Professor T. Domański is a proponent of interdisciplinary formula in both education and research. Since 1991 he also heads the Polish-French Managerial Studies (MBA), delivered in close cooperation with the Institute of Corporate Management at the University Lyon 3 in France, and offering the graduates the French Master diploma and the Polish MBA diploma. Member of the Council of the Entrepreneurship Development Foundation in Lodz. In his scientific work he deals with strategies of international commercial networks, strategies of internationalization of universities, marketing of institutions of culture, and city marketing. Promoted 12 doctors in the area of management.

Paweł Bryła
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €