Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym

Małgorzata Bartosik-Purgat
ISBN: 978-83-208-1882-6
eISBN: 978-83-208-2119-2
Pages: 204
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
10.00 €
8.50
Ask about product

Autorka wyjaśnia w książce, czym jest kultura narodowa, skąd biorą się stereotypy i uprzedzenia. Wskazuje obszary biznesu międzynarodowego, na które kultury narodowe mają największy wpływ. Prezentuje różnice kulturowe w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Ukazuje znaczenie religii, wartości oraz symboli w działalności przedsiębiorstw. Książka zawiera liczne przykłady z praktyki różnych przedsiębiorstw międzynarodowych.

Spis treści

 

Wprowadzenie

Rozdział 1. Otoczenie kulturowe
Co to jest kultura narodowa?
Różnorodność definicji kultury narodowej oraz jej elementy
Model „góry lodowej”
Główne cechy kultury narodowej
Stereotypy i uprzedzenia — bariery wynikające z podłoża
kulturowego
Główne orientacje kulturowe

Rozdział 2. Znaczenie otoczenia kulturowego w biznesie międzynarodowym
Pojęcie i obszary biznesu międzynarodowego
Rozwój przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym
Formy orientacji międzynarodowej
Dylemat: standaryzacja czy dyferencjacja

Rozdział 3. Zróżnicowanie językowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw
Komunikacja jako proces przekazywania informacji
Różnorodność językowa rynku międzynarodowego
Różnorodność stylów komunikacji werbalnej
Kontekst w komunikacji werbalnej
Wpływ języka werbalnego na obszary biznesu międzynarodowego

Rozdział 4. Język niewerbalny w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw
Co to jest komunikacja niewerbalna?
Zachowanie posturalno-gestowe
Gesty rąk
Gesty wykonywane głową
Postawa
Wskazywanie/pokazywanie
Ukłon
Oculesics, czyli ekspresja twarzy
Uśmiech
Kontakt wzrokowy
Proksemika
Haptyka
Paralangue
Znaczenie mowy niewerbalnej w biznesie międzynarodowym

Rozdział 5. Religia, wartości oraz symbole jako aspekty kulturowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstw

Wartości i zwyczaje
Religia
Symbole

Rozdział 6. Negocjacje międzykulturowe
Istota negocjacji
Nastawienie na partnera/transakcję
Stosunek do czasu
Styl negocjacji
Czas trwania negocjacji, sposób i długość podejmowania decyzji
Sposób prezentacji oferty
Forma umowy
Stopień ceremonialności
Elementy protokołu biznesowego / Znaczenie tytułów
Wizytówki
Ubiór
Prezenty

Rozdział 7. Przezwyciężanie szoku kulturowego
Czym jest szok kulturowy?
Kto jest narażony na symptomy szoku kulturowego?
Fazy aklimatyzacji kulturowej
Przyczyny szoku kulturowego
Akulturacja, czyli uczenie się kultur

Słownik użytecznych terminów

Wybrane pozycje bibliograficzne

Małgorzata Bartosik-Purgat
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €