Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina

Łukasz Sułkowski
ISBN: 978-83-208-1872-7
Pages: 204
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
13.00
Ask about product

Monografia przedstawia w sposób zrozumiały podstawy neoewolucjonizmu. Książka może się stać istotnym czynnikiem dla większego zainteresowania paradygmatem neoewolucjonizmu i ewentualnego jego wykorzystania w naukach o zarządzaniu i w badaniach z tego zakresu, szczególnie w zarządzaniu personelem, przywództwie i władzy, zarządzaniu wspólnym dobrem. Monografia może też zachęcić do podejmowania wspólnych badań w ramach nauk społecznych opartych na neoewolucjonizmie. 

Ber Haus
 
Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie zarządzania i nauk społecznych.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Neoewolucjonizm - nowy paradygmat nauk społecznych?
Rozdział 2. Paradygmat neoewolucyjny od darwinizmu społecznego do zarządzania ewolucyjnego
Rozdział 3. Zarządzanie z perspektywy darwinizmu
Rozdział 4. Metodyka neoewolucjonizmu w naukach społecznych
Rozdział 5. Inspiracje prymatologią w zarządzaniu
Rozdział 6. Kultura widziana okiem ewolucjonisty
Rozdział 7. Kultura organizacyjna w paradygmacie neoewolucyjnym
Rozdział 8. Władza według neodarwinizmu
Rozdział 9. Przywództwo jako dziedzictwo ewolucji
Rozdział 10. Ewolucja a myślenie strategiczne
Rozdział 11. Dobro wspólne jako podstawa zarządzania publicznego w świetle neoewolucjonizmu
Rozdział 12. Marketing neoewolucyjny
Rozdział 13. Ewolucyjne ograniczenia racjonalności człowieka w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wnioski

Bibliografia

Evolutionary Challenges in Management. Darwins' Managers (abstract)

Introduction

Łukasz Sułkowski
Łukasz Sułkowski

Łukasz Sułkowski, Professor of economic sciences. Specialized in sciences of management. Heads a chair of the Institute of Public Affairs in the Jagiellonian University in Cracow and in the Academic Center for Development, as well as the Clark University program in The Social Academy of Sciences. Member of the Academy of Management (AM); Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV); Polish Accreditation Commission. Published over 300 publications about: cognitive and methodological problems of management and marketing, family businesses management, organizational culture and human capital, management in the medical sector. Author of 7 monographs, including: Ewolucjonizm w naukach o zarządzaniu. Menedżerowie Darwina (Evolutionism in the sciences on management, PWE 2010) and Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń (Family businesses – how to achieve success in shifting generations, Poltext 2009). Promoted 7 doctoral dissertations, defended in various universities in Poland. Performs the function of Editor-in-chief of the “Journal of Intercultural Management” and chairs international conferences: Congress of Intercultural Management. Zarządzanie międzykulturowe” and “Firmy Rodzinne. Family Business”. Sits in scientific boards and performs the function of reviewer in over a dozen reputable Polish and foreign scientific magazines. Participates in the work of scientific committees of several conferences, including: “Human resources management” (the University of Wroclaw; Wroclaw University of Economics and Business), “Contemporary currents in the sciences on management” (the Jagiellonian University in Cracow), “Management strategies in practice and theory” (Wroclaw University of Economics and Business). Participated in over a dozen international research projects financed by EU, KBN (the Committee of Scientific Research), the Ministry of Science and Higher Education, NCN. At present heads projects: “Cultural prerequisites for organizational changes in the Polish hospitals” and “Integrated reporting – new communications model of performance and social responsibility as a challenge for Polish companies”.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €