Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska

Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
ISBN: 978-83-208-1820-8
eISBN: 978-83-208-2126-0
Pages: 308
Publication date: 2009
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
13.00
10.00
number copies:

The manual provides a synthesis of basic knowledge about competition, competitiveness and innovativeness in which the theory of business clusters was incorporated. In fact, our days witness a growing interest in creation of clusters that mobilize the potential of regions and are meant to stimulate generation of their competitive advantage or more sustainable development. The strength of the manual it that it presents ten clusters of high and medium-high technology and includes an analysis of success factors and of prerequisites for the development of business clusters in Poland.

The book is addressed to students in the faculties of economics, students of doctoral and other post-graduate studies, as well as officers of central and regional administration.

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp


Rozdział 1. Koncepcja klastrów w naukach ekonomicznych
1.1. Teoria klastrów w perspektywie nauk ekonomicznych
1.1.1. Ekonomia klasyczna i neoklasyczna
1.1.2. Nurt instytucjonalny
1.1.3. Teoria ekonomii ewolucyjnej - znaczenie innowacji
1.2. Rola klastrów w rozwoju trwałym i zrównoważonym oraz w realizacji zasad społecznej gospodarki rynkowej
 

Rozdział 2. Teoretyczne i praktyczne aspekty konkurencji oraz konkurencyjności
2.1. Konkurencja i konkurencyjność
2.1.1. Konkurencja, jej skutki i ochrona
2.1.2. Pojecie konkurencyjności i miary jej oceny
2.2. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw
2.2.1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw
2.2.2. Rodzaje przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i ich źródła


Rozdział 3. Podstawy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów
3.1. Rozwój przedsiębiorczości
3.2. Kształtowanie jakości środowiska lokalnego
3.3. Polityka konkurencji
3.4. Zmiana struktur organizacyjno-własnościowych podmiotów


Rozdział 4. Innowacyjność gospodarki
4.1. Innowacje i innowacyjność
4.2. Podmioty w procesie innowacji
4.3. Związek innowacyjności z konkurencyjnością
4.3.1. Zarządzanie jakością a konkurencyjność
4.3.2. Jakość i satysfakcja konsumenta a innowacyjność
4.3.3. Bariery techniczne - eksport, import i jakość
4.3.4. Czas i szybkość a innowacyjność
4.3.5. Elastyczne systemy produkcji a innowacje
4.3.6. Dyferencjacja produktów a innowacyjność


Rozdział 5. Praktyczne aspekty oceny innowacyjności gospodarek
5.1. Wpływ innowacyjności na wzrost gospodarczy
5.2. Analiza innowacyjności gospodarek
5.2.1. Sumaryczny indeks innowacyjności w Unii Europejskiej (SII)
5.2.2. Globalny sumaryczny indeks innowacyjności (GSII)
5.3. Aktywność innowacyjna krajów Unii Europejskiej
5.4. Miejsce Polski w rankingu innowacyjności państw
5.4.1. Polska na tle świata i Unii Europejskiej
5.4.2. Regiony polskie na tle regionów europejskich
5.4.3. Innowacyjność województw w Polsce


Rozdział 6. Sieci przedsiębiorstw a klastry biznesowe
6.1. Sieci przedsiębiorstw w teorii i praktyce
6.2. Klastry biznesowe i ich cechy
6.3. Typy klastrów biznesowych
6.4. Inicjatywy klastrowe i zarządzanie klastrami
6.5. Metody identyfikowania klastrów i warunków ich tworzenia
6.6. Założenia metodyczne prognozowania ekonomicznych wyników klastrów


Rozdział 7. Wybrane determinanty rozwoju klastrów biznesowych
7.1. Kapitał społeczny
7.1.1. Pojęcie i istota kapitału społecznego
7.1.2. Wpływ kapitału społecznego na formy współpracy podmiotów
7.1.3. Kapitał społeczny Wielkopolski w świetle badań empirycznych
7.2. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju klastrów
7.3. Wejście Polski do strefy euro a konkurencyjność MSP i klastrów


Rozdział 8. Praktyczne aspekty rozwoju klastrów. Świat - Europa - Polska
8.1. Prezentacja klastrów w regionach
8.1.1. Klastry w Andhra Pradesh (Indie)
8.1.2. Inicjatywy klastrowe w Kazachstanie
8.1.3. Budowa klastra oprogramowania w stanie Parana (Brazylia)
8.1.4. Klastry w fotonice
8.1.5. Klaster płytek ceramicznych w Hiszpanii
8.1.6. Superklaster nanomateriałów w Niemczech
8.1.7. Przykłady klastrów w dziedzinie biotechnologii
8.1.8. Wybrane klastry high-tech w Polsce
8.1.9. Klaster meblarski w Swarzędzu
8.1.10. Klaster firm szkutniczych w Ostródzie
8.2. Klastry wysokich technologii w Polsce - czynniki sukcesu i bariery rozwoju
8.2.1. Wprowadzenie
8.2.2. Metodyka badań
8.2.3. Analiza czynników sukcesu
8.2.4. Analiza warunków sukcesu
8.3. Rola instytucji innowacyjnych w rozwoju klastrów i regionów w Polsce


Streszczenie
Summary
Bibliografia
Indeks rzeczowy

Eulalia Skawińska

Professor of economic sciences, head of the Institute of Economic Sciences in the Faculty of Information Technologies and Management at Poznan University of Technology. Member of several foreign (TCI, EAAE, IAAE, COPE) and national (PTE) scientific societies. Author, co-author and editor of recognized manuals and monographs in the area of economics and management, including Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej (Prospects and Opportunities of Polish Economy in the European Union, PWE, 2004), Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej (Macroeconomy. Theoretical and practical aspects of market-based economy, PWE, 2008), Klastry businessowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska (Business clusters in development of competitiveness and innovativeness of regions, PWE, 2009), Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej (PWE, 2011), Zarządzanie przedsiębiorstwem (Corporate Management), Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów (Competitiveness and Innovativeness of Business Entities).

Romuald I. Zalewski
Romuald I. Zalewski

Professor in the Faculty of Commodity Science at the Poznan University of Economics and Business, previously vice-rector and dean of that university. Expert in the area of quality management, the President of the Competition Jury of the Gold Medal of MTP (Poznan Expo). Member of the “Greater Poland Quality Award” jury. Member of foreign (TCI, IGWT, IAAE, EAAE, COPE) and Polish (PTE, PTT) scientific societies. Lectured in universities of Winnipeg, Bradford, Lyon, Saarbrücken, and Sulaimaniyah, Iraq. Author and co-author of manuals and monographs in the fields of quality management and statistical process control.

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €
Recommended