Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Myślenie sieciowe w teorii i praktyce

Anna Piekarczyk, Kazimierz Zimniewicz
ISBN: 978-83-208-1886-4
Pages: 184
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
11.00
Ask about product

Can the notion of network be referred to thinking? A though is an something intangible, immaterial, imponderable, peculiar to human mind. It cannot be seen but may be presented in various forms – of written words, musical sheet, a picture, a sculpture, a building, a landscape park, etc. A single thought contains only a particle of what man intends to express. A book, a musical composition are already collections of thought put in order. A proposal to solve any problem has to rely upon grasping the issue intellectually, and then include presentation of some decision taken. To grasp an issue – that notion can be imagined as generating an intricate network of relations between elements, both known in the first place and those discovered only during the process. Therefore, an expression “network thinking”, i.e. thinking that encompasses a certain problem with its range, seems to be properly justified. In fact, network thinking has its theoretical fundaments that may be translated onto practice. In Polish literature, network thinking attracted little interest so far. In foreign literature, on the other hand, German in particular, many serious elaborations were published concerning that issue. Thus, the Author was encouraged to write this book to try and fill an evident gap that arose in this respect. The objective behind the work was to present this interesting instrument of solving problems often referred to as network thinking methodology, to Polish reader.
 

The book is recommended to practitioners and theoreticians in many fields, including politicians, officers of regional governments and administration, physicians, architects, urban planners and personnel employed in a variety of other sectors of economy. Many students will find quite interesting thigs there, as the knowledge about network thinking methodology occurs very useful in facing situations experienced in anybody’s lives.

Spis treści


Przedmowa

 

Rozdział 1. Dlaczego myślenie sieciowe?
1.1. Wybrane problemy współczesnego świata
1.2. Ignorancja i głupota w „erze informacji”
1.3. Rola nauki w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata
1.4. O potrzebie propagowania myślenia holistycznego

 
Rozdział 2. Teoria systemów jako podstawa myślenia sieciowego
2.1. Geneza
2.2. Podstawowe pojęcia i właściwości systemu
2.3. Klasyfikacja systemów
2.4. Zachowania systemów
2.5. Rodzaje sprzężeń w systemach
2.6. Analiza systemowa

 
Rozdział 3. Myślenie sieciowe w ujęciu P. Gomeza, G. Probsta i H. Ulricha
3.1. Podstawy teoretyczne
3.2. Ustalenie celów i modelowanie sytuacji problemowej
3.3. Analiza oddziaływań
3.4. Ujęcie i interpretacja możliwości zmian sytuacji
3.5. Objaśnienie możliwości kierowania zmianą
3.6. Planowanie strategii i działań
3.7. Wprowadzenie rozwiązania problemu w życie
3.8. Podsumowanie

 
Rozdział 4. Myślenie sieciowe w ujęciu J. Honeggera i H. Vettigera
4.1. Wprowadzenie
4.2. Analiza interesariuszy
4.3. Logika sukcesu
4.4. Cockpit menedżera
4.5. Zadania menedżera

 
Rozdział 5. Zespół analityczny i warunki jego pracy
5.1. Wprowadzenie
5.2. Charakterystyka zespołu i warunków jego pracy
5.3. Rola dyskusji w procesie rozwiązywania problemów

 
Rozdział 6. Komputerowe wspomaganie myślenia sieciowego
6.1. Wprowadzenie
6.2. Istota symulacji
6.3. Program komputerowy Heraklit

 
Rozdział 7. Przykładowe zastosowania metodyki
7.1. Organigram czy sieć?
7.2. Metodyka myślenia sieciowego w uproszczeniu
7.3. Uczelnia wyższa w ujęciu sieciowym
7.4. Czynniki kształtujące zysk przedsiębiorstwa
7.5. Kryzys finansowy 2008/2009: podstawowe zależności makroekonomiczne
7.6. Ocieplanie klimatu w świetle metodyki myślenia sieciowego
7.7. Radykalna zmiana: reengineering
7.8. Jakość zarządzania a etyka biznesu
7.9. Zarządzanie agencją reklamową Kardamon
7.10. Zarządzanie ośrodkiem SPA
7.11. Szpital w sieci
7.12. Klaster medyczny
7.13. Wpływ mistrzostw Europy w piłce nożnej na możliwości rozwoju Polski
7.14. Miasto w sieci zależności
7.15. Funkcjonowanie i rozwój szkoły podstawowej
7.16. Czynniki rozwoju średniowiecznego miasta

 
Refleksje końcowe

 
Literatura

Anna Piekarczyk
Kazimierz Zimniewicz

Professor Kazimierz Zimniewicz, PhD Dsc, is member of scholar staff of the Social Academy of Sciences in Lodz. His interests include the science on management. Author of books and articles on various aspects of management; also deals – uniquely on the national scale – with problems of landscape parks management.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €