Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Outsourcing w zarządzaniu przedsiębiorstwami

Tomasz Kopczyński
ISBN: 978-83-208-1873-4
eISBN: 978-83-208-2132-1
Pages: 188
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
12.00
Ask about product

Outsourcing zakłada, że wszelka działalność przedsiębiorstwa nienależąca do jego kluczowej aktywności jest zlecana na zewnątrz. Autor przedstawił w książce:

  • outsourcing w świetle współczesnych tendencji w zarządzaniu 
  • rodzaje i formy outsourcingu 
  • przesłanki stosowania outsourcingu 
  • obszary zastosowania outsourcingu 
  • wpływ outsourcingu na działanie przedsiębiorstwa 
  • zarządzanie outsourcingiem 
  • perspektywy rozwoju outsourcingu w krajach rozwiniętych i w Polsce

 

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów oraz przedsiębiorców i menedżerów.

Spis treści

 

Wstęp

Rozdział 1. Outsourcing w świetle współczesnych tendencji zarządzania
1.1. Rozwój kierunków i koncepcji zarządzania w konsekwencji przemian w otoczeniu przedsiębiorstw
1.1.1. Przemiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw
1.1.2. Współczesne tendencje w zakresie zarządzania organizacjami gospodarczymi
1.2. Teoretyczne podstawy koncepcji outsourcingu
1.3. Istota i pojęcie outsourcingu
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2. Kluczowe aspekty koncepcji outsourcingu
2.1. Rodzaje i formy występowania outsourcingu oraz pojęcia pokrewne
2.2. Przesłanki stosowania outsourcingu
2.3. Obszary zastosowania outsourcingu
2.3.1. Systemy i technologie informatyczne
2.3.2. Produkcja
2.3.3. Logistyka
2.3.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Wpływ outsourcingu na przedsiębiorstwo oraz proces jego zarządzania
3.1. Wpływ outsourcingu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
3.1.1. Zmiany w zakresie organizacji i zarządzania
3.1.2. Personalny aspekt outsourcingu w przedsiębiorstwie
3.2. Proces zarządzania outsourcingiem
3.2.1. Analiza i ocena sytuacji (etap 1)
3.2.2. Identyfikacja potencjalnych dostawców i ich wybór (etap 2)
3.2.3. Wdrażanie i zarządzanie procesem outsourcingu (etap 3)
3.3. Przyczyny ograniczające efektywność outsourcingu w organizacjach gospodarczych
3.3.1. Ryzyko organizacji
3.3.2. Ryzyko konkurencji
3.3.3. Ryzyko strat własnych
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Perspektywy rozwoju koncepcji outsourcingu na tle jego stanu i znaczenia w krajach rozwiniętych oraz w Polsce
4.1. Stan i znaczenie outsourcingu w krajach rozwiniętych i w Polsce
4.1.1. Stan, zakres oraz przyczyny wykorzystania outsourcingu w organizacjach gospodarczych
4.1.2. Przyczyny ograniczające efektywność outsourcingu
4.2. Nowe paradygmaty w zarządzaniu przedsiębiorstwami
4.3. Perspektywy rozwoju outsourcingu na rynkach krajów rozwiniętych oraz w Polsce
4.4. Ewolucja outsourcingu w aspekcie nowych uwarunkowań współczesnego zarządzania
Zakończenie

Bibliografia

Tomasz Kopczyński

Doctor and associate professor in the Chair of Management Systems and Techniques in the Poznan University of Economics and Business. Also lectures in the College of Management and Banking, and in the Adam Mickiewicz University, both in Poznan. In his scientific work focuses on project management, process management, contemporary concepts of management (especially outsourcing), change management. Carried out many research projects and delivered a number of business trainings. Author of several dozen publications about outsourcing, change management, project management.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €
Recommended