Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Turystyka religijna na świecie. Wybrane aspekty

Tadeusz Jędrysiak, Izabela Wyszowska
ISBN: 978-83-208-2457-5
Pages: 234
Publication date: 2022
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
Additional information: Kolor
13.00 €
11.05
number copies:

Prezentowana książka niewątpliwie wypełnia lukę istniejącą na rynku wydawniczym. Autorzy jasno i prosto, ale kompleksowo omawiają najważniejsze i te mniej znane religie świata. Czytelnik ma szansę poznać zagadnienia związane z podróżowaniem do miejsc uznanych za ważne z punktu widzenia religii, które są przedmiotem publikacji. Atutem książki jest obfita dokumentacja fotograficzna.

Książka stanowi cenną pozycję dla osób zajmujących się naukowo religioznawstwem oraz turystyką religijną, studentów i doktorantów kulturoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz innych kierunków studiów, a także każdego czytelnika pragnącego poszerzyć wiedzę o społeczeństwie, kulturze i religiach.   
                                                  

 

Wstęp

 

I. Turystyka religijna – zagadnienia ogólne

1. Od pielgrzymowania do turystyki religijnej

2. Charakterystyka turystyki religijnej

3. Cechy i formy turystyki religijnej

4. Turystyka religijna jedną z form turystyki kulturowej

5. Motywy uczestników turystyki religijnej

 

II. Religie świata, święte miejsca oraz tradycje pielgrzymowania

1. Przegląd największych religii świata

2. Główne założenia największych religii świata (judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm, buddyzm, dżinizm,

sikhizm, szintoizm, taoizm, konfucjanizm, zoroastryzm, bahaizm, kaodaizm)

3. Miejsca święte i miejsca mocy

4. Pielgrzymowanie w poszczególnych religiach świata

4.1. Judaizm – pielgrzymowanie do miejsc świętych jako obowiązek

4.2. Chrześcijaństwo – pielgrzymka jako praktyka czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości

4.3. Islam – pielgrzymka fundamentalną praktyką religijną o rytuałach ustalonych przez proroka

4.4. Hinduizm – pielgrzymowanie jako jedna z głównych praktyk religijnych

4.5. Buddyzm – kto umiera w czasie pielgrzymki, udaje się do czystej krainy

4.6. Sikhizm – Złota Świątynia – cel wyznawców sikhizmu

Podsumowanie

 

III. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego w turystyce religijnej

1. Dziedzictwo kulturowe świętych patronów Europy

2. Materialne i niematerialne dziedzictwo religijne na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego

UNESCO

3. Europejskie Pielgrzymkowe Szklaki Kulturowe

3.1. Droga św. Jakuba – Szlak Santiago de Compostela – najstarszy szlak pielgrzymkowy

3.2. Pielgrzymkowy Szlak Cysterski

3.3. Szlak Pielgrzymkowy Via Francigena

3.4. Szlak Pielgrzymkowy św. Olafa

3.5. Szlak Pielgrzymkowy św. Marcina z Tours

4. Znaczące eventy religijne w Europie

4.1. Światowe Dni Młodzieży jako fenomen turystyczny

4.2. Europejskie Spotkania Młodych wspólnoty Taizé

4.3. Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa – Noce Kościołów

5. Największe cykliczne zgromadzenia wyznawców różnych religii na świecie

5.1. Indie – Kumbh Mela, najliczniejsza pielgrzymka na Ziemi

5.2. Filipiny, Święto Czarnego Nazarejczyka – największa procesja religijna na świecie

5.3. Arabia Saudyjska – coroczna pielgrzymka hadżdż

5.4. Irak – pielgrzymka z okazji szyickiego święta Arbain

5.5. Bangladesz – Bishwa Itjema (Światowe Spotkanie Modlitewne)

6. Polskie biura podróży oferujące wyjazdy zagraniczne o charakterze religijnym

7. Turystyka religijna w przyszłości w kontekście liczby wyznawców

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Tadeusz Jędrysiak
Tadeusz Jędrysiak

Doctor of technological sciences in the Warsaw University of Technology; fellow in the International Institute of Hydrology and Environment Protection in Delft (Netherlands). During his work as a guide of tourist groups visited over 100 countries on all continents. Since over a dozen years guides excursions in Warsaw, also working as an instructor of tourist guides and the Deputy Chairman of the standing Examination Commission of City Guides established by the Marshal Office of Mazowieckie Voivodship. Permanent contributor to a web-based scientific monthly magazine “Turystyka Kulturowa” where he describes his tourism experiences and travels. His areas of particular interest include history and culture of Asian countries. Co-organizer and former President of a new, independent Adam Jarzębski Warsaw Association of Tourist Guides. Author and co-author of books dedicated to tourism and guides of Warsaw for English-speaking groups.

Izabela Wyszowska

Doctor of human sciences; academic teacher in the Institute of Cultural Fundaments of Tourism in the Faculty of Tourism and Recreation, Eugeniusz Piasecki Academy of Physical Education in Poznan. City and territorial guide, member of the Marceli Motte Union of Guides PTTK in Poznan. Instructor of tourist guides, lecturer in courses for guides and excursion tutors. Member of the editorial board of “Turystyka Kulturowa” magazine. Author and co-author of many publications on museums- biographical-, religious- and Polish emigration-themed tourism.

Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €