Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Biuro prasowe

http://epcreatives.pl/

Agnieszka Nowakowska
PR Senior Manager Pełka 360
mail: agnieszka.nowakowska|epcreatives.pl| |agnieszka.nowakowska|epcreatives.pl
tel. 600 073 558

Biznes i nauka – ręka w rękę. Must-have innowacji i rozwoju wielu branż

W dzisiejszym biznesie liczy się kreatywność, szybkość i dążenie do realizacji celów. To sposób na osiągnięcie sukcesu. Nie byłoby to jednak możliwe bez dużej dawki wiedzy merytorycznej. To obecnie must-have. Publikacje naukowe dawno przestały być przeznaczone tylko dla grona naukowego. „Twardy” biznes czerpie z nauki. Wydawnictwa naukowe działają na rynku wraz z wydawnictwami komercyjnymi. Tendencję tę potwierdza Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

POBIERZ
informacja z dnia 12.12.2019

70 lat pracy na rzecz nauki. Jubileusz Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego

Polski rynek współtworzą wydawnictwa komercyjne oraz naukowe. Od 70 lat Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne łączy cechy obu tych grup, wydając książki, czasopisma i serie wydawnicze światowej klasy autorów. Zarząd podkreśla, że hasła, jakie przyświecają PWE, to jakość, tradycja, internacjonalizacja oraz biznes. W planach są kolejne, dynamiczne projekty z udziałem
utytułowanych autorów z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

POBIERZ
informacja z dnia 16.12.2019

Gwarantem sukcesu jest jakość. Wymagający rynek wydawniczy w kontekście cyfryzacji


Przez dziesięciolecia publikacje naukowe trafiały do odbiorców w formie drukowanej. Periodyki, książki i czasopisma zapewniały przepływ myśli naukowej. Od początku XXI wieku szala przechyla się w stronę treści on-line. Determinuje to działanie wydawnictw naukowych. Stabilizację i progres potwierdzają wydawnictwa, które charakteryzuje jakość i tradycja. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne świętuje jubileusz siedemdziesięciolecia istnienia.

POBIERZ

informacja z dnia 20.12.2019

 

Gospodarka jest nieposłuszna ekonomistom? Książka prof. Andrzeja Sopoćko punktem wyjścia debaty w PTE

Trzy podstawowe procesy współczesnej cywilizacji: globalizacja, sekurytyzacja i cyfryzacja odpowiadają za zmianę struktury gospodarczej i społecznej. Rozwarstwienie społeczne, osłabienie klasy średniej to efekty procesów będących signum temporis naszych czasów. Charakterystyka procesów jest różna, ale łączy je jedno – stają w opozycji do istniejących oczekiwań i poglądów. Powodują zdziwienie i chęć odpowiedzi na pytania o przyszłość. Te i inne wnioski wysnuli topowi ekonomiści podczas debaty, której punktem wyjścia była książka Andrzeja Sopoćko pt. „Zaskakujący kapitalizm. Miraże ekonomii XXI wieku” wydana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

POBIERZ

informacja z dnia 22.01.2020
 

Perspektywy na rok 2020 dla miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”

Redakcja miesięcznika „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, wydawanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, przedstawia perspektywy rozwoju czasopisma na rok 2020. O wzmocnieniu pozycji czasopisma w kraju oraz o intensywnej współpracy międzynarodowej mówi Redaktor naczelny miesięcznika – dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW, Uniwersytet Warszawski.

POBIERZ

informacja z dnia 10.02.2020

 

W Polsce istnieje odrębny model kapitalizmu. Badania profesorów z SGH pokazały istotę i najważniejsze cechy polskiego kapitalizmu

Profesorowie SGH pod przewodnictwem prof. dr. hab. Ryszarda Rapackiego zbadali ład instytucjonalny (model kapitalizmu), który powstał w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej po 1990 r.  Model ten nazwali kapitalizmem patchworkowym. Kapitalizm patchworkowy jest według naukowców najbardziej zbliżony do wzorca śródziemnomorskiego, istniejącego w Hiszpanii i we Włoszech. Wykazuje także wiele podobieństw do modelu kontynentalnego występującego w Niemczech. Badania przeprowadzone autorską metodą sześciokątów podobieństwa objęły 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW11) w latach 2005–2014.

POBIERZ

informacja z dnia 13.03.2020