Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI w. Czynniki wzrostu

Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI w. Czynniki wzrostu

Praca zbiorowa
ISBN: 978-83-208-2215-1
Dostępność: Produkt niedostępny
Liczba stron: 158
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5

W książce podjęto temat kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Autorzy skupili się na czynnikach stanowiących źródła przewag konkurencyjnych oraz warunkach dalszego wzrostu konkurencyjności i umacniania pozycji rynkowej. W książce przedstawiono kapitał intelektualny w rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, specyfikę konkurencyjności polskich mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, wpływ marki na konkurencyjność przedsiębiorstw, czynniki osiągania sukcesu w kształtowaniu konkurencyjności małych przedsiębiorstw z perspektywy menedżerów, spółki uczelniane jako mechanizm transferu wiedzy do gospodarki, instrumenty finansowego wsparcia z Unii Europejskiej, determinanty trwałej konkurencyjności łańcuchów rolno-żywnościowych.

 

Książka jest przeznaczona dla obecnych i przyszłych menedżerów i przedsiębiorców, a także pracowników naukowych uczelni i kierunków ekonomicznych.

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I. Konkurencyjność przedsiębiorstw w teorii i praktyce

 

1. Kapitał intelektualny w rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw
1.1. Wprowadzenie
1.2. Rozwój koncepcji kapitału intelektualnego
1.3. Struktura kapitału intelektualnego w kontekście wzrostu innowacyjności
1.4. Kapitał intelektualny źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
1.5. Podsumowanie

 

2. Konkurencyjność polskich mikroprzedsiębiorstw
2.1. Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce — ujęcie statystyczne
2.2. Wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez programy wsparcia ich rozwoju
2.3. Polskie mikroprzedsiębiorstwa w pułapce bariery informacyjnej

 

3. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju
3.1. Wybrane koncepcje strategii konkurencji i przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw
3.2. Konkurencyjność MSP w Polsce — stan aktualny i perspektywy rozwoju

 

4. Wpływ marki na konkurencyjność przedsiębiorstw w sektorze rolniczym
4.1. Wprowadzenie
4.2. Pojęcie marki w świetle badań literaturowych
4.3. Znaczenie funkcjonalności marki dla budowania pozycji konkurencyjnej
4.4. Charakterystyka podmiotu badań
4.5. Charakterystyka próby badawczej
4.6. Analiza wyników badań empirycznych
4.7. Podsumowanie

 

5. Czynniki sukcesu w kształtowaniu konkurencyjności małych przedsiębiorstw z perspektywy menedżerów
5.1. Wprowadzenie
5.2. Czynniki konkurencyjności w ujęciu modelowym
5.3. Postrzeganie czynników sukcesu przez menedżerów — wyniki badań empirycznych
5.4. Podsumowanie

 

6. Celowe spółki uczelniane jako sposób na wykorzystanie infrastruktury naukowo-badawczej — w kontekście konkurencyjności
6.1. Wprowadzenie
6.2. Charakterystyka realizowanych projektów w ramach działania 2.4 LRPO
6.3. Rozwiązanie funkcjonowania nowo wybudowanej infrastruktury w formie operatorów — spółek uczelnianych
6.4. Mechanizm transferu wiedzy do gospodarki i transferu korzyści ekonomicznych
6.5. Lubuskie centra innowacji a inteligentne specjalizacje regionu i RPO Lubuskie 2020
6.6 Podsumowanie

 

Część II. Rekomendacje teoretyczne dla kształtowania konkurencyjności w sektorze rolno-żywnościowym

 

7. Analiza porównawcza instrumentów wsparcia finansowego wspólnej polityki rolnej z lat 2007–2013 w stosunku do lat 2014–2020
7.1. Wprowadzenie
7.2. Materiał, cel i zakres badań
7.3. Charakterystyka ogólnych celów i zadań Wspólnej Polityki Rolnej
7.4. Kryteria i tryb finansowania Wspólnej Polityki Rolnej
7.5. Kształtowanie systemów wsparcia dla płatności bezpośredniej (2007–2013 i 2014–2020)
7.6. Finansowanie programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007–2013 w stosunku do lat 2014–2020
7.7. Podsumowanie

 

8. Determinanty trwałej konkurencyjności łańcuchów rolno-żywnościowych. Ujęcie teoretyczne
8.1. Wprowadzenie
8.2. Podstawy teoretyczne konkurencyjności
8.3. Konkurencyjność na poziomie krajów
8.4. Konkurencyjność na poziomie przemysłu i przedsiębiorstwa
8.5. Trwała konkurencyjność łańcucha żywnościowego — założenia koncepcji
8.6. Podsumowanie

 

Literatura

 

Wykaz autorów

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki dla zamówień od 200 zł