Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju

Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju

Karolina Pawlak, Walenty Poczta
ISBN: 978-83-208-1946-5
Dostępność: Produkt niedostępny
Liczba stron: 204
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237

Głównym celem prezentowanej książki jest określenie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej w handlu wewnątrzwspólnotowym i na rynku światowym. W książce omówiono m.in. teorie rozwoju handlu międzynarodowego oraz instrumenty polityki handlowej z uwzględnieniem specyfiki międzynarodowych obrotów rolnych; istotę konkurencyjności międzynarodowej, główne koncepcje ujmowania jej determinantów oraz wybrane metody pomiaru międzynarodowej zdolności konkurencyjnej, jak również uwarunkowania i wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Ponadto AutorzyKarolina PawlakWalenty Poczta, w książce przedstawili rezultaty wskaźnikowej analizy pozycji konkurencyjnej polskiego i unijnego sektora rolno-spożywczego w handlu wewnątrzwspólnotowym i światowym w latach 2004–2008 oraz wyniki projekcji wykonanych przy użyciu modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project, dotyczących możliwości rozwoju wymiany handlowej oraz zmian pozycji konkurencyjnej produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Polsce i UE.


Książka jest adresowana do szerokiego grona czytelników zainteresowanych problematyką handlu i konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego, w tym dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych i rolniczych.

SPIS TREŚCI
 
Wstęp
 
1. Teorie handlu międzynarodowego i ich implikacje dla handlu rolnego
1.1. Istota handlu międzynarodowego
1.2. Geneza i ewolucja teorii wymiany międzynarodowej
1.2.1. Teorie przedklasyczne
1.2.2. Teorie klasyczne
1.2.3. Teorie neoklasyczne
1.2.4. Teorie współczesne
1.3. Środki polityki handlowej
1.3.1. Klasyfikacja środków polityki handlowej
1.3.2. Środki taryfowe
1.3.3. Środki parataryfowe
1.3.4. Środki pozataryfowe
 
2. Konkurencyjność międzynarodowa i metody jej pomiaru
2.1. Pojęcie konkurencyjności
2.2. Determinanty konkurencyjności
2.3. Metody pomiaru konkurencyjności w wymianie międzynarodowej
2.3.1. Klasyfikacja metod
2.3.2. Wybrane metody pomiaru ex post
2.3.3. Wybrane metody pomiaru ex ante
 
3. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi
3.1. Czynniki kształtujące wymianę międzynarodową
3.2. Traktatowe regulacje polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi
3.2.1. Porozumienie w sprawie rolnictwa Rundy Urugwajskiej GATT/WTO
3.2.2. Ewolucja kwestii rolnej na forum WTO po zakończeniu Rundy Urugwajskiej
3.2.3. Regulacje handlu w okresie przedakcesyjnym
 
4. Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
4.1. Zmiany warunków prowadzenia wymiany handlowej po przystąpieniu Polski do UE
4.1.1. Wpływ postanowień Traktatu Akcesyjnego w obszarze „Rolnictwo” na handel zagraniczny polskimi produktami rolno-spożywczymi
4.1.2. Funkcjonowanie Jednolitego Rynku Europejskiego
4.1.3. Wspólna Polityka Handlowa
4.2. Wielkość wymiany handlowej
 
5. Wykorzystanie wybranych metod analizy międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post
5.1. Założenia metodyczne
5.2. Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu wewnątrzwspólnotowym i światowym
5.3. Pozycja konkurencyjna unijnego sektora rolno-spożywczego w handlu światowym
 
6. Wykorzystanie wybranych metod analizy międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex ante
6.1. Założenia metodyczne
6.2. Scenariusze rozwoju wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w Polsce i UE
6.3. Scenariusze zmian w poziomie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych wytwarzanych w Polsce i UE w handlu wewnątrzwspólnotowym i światowym
 
Bibliografia
Karolina Pawlak
Karolina Pawlak

Doktor nauk, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stypendystka Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, autorka i współautorka ponad 50 publikacji i ekspertyz z zakresu ekonomii międzynarodowej, integracji europejskiej i polityki rolnej, w tym zwłaszcza teoretycznych, metodycznych i empirycznych aspektów konkurencyjności międzynarodowej sektora rolno-spożywczego.

Walenty Poczta
Walenty Poczta

Profesor zwyczajny doktor habilitowany — profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownik Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, wiceprzewodniczący Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Pełni funkcje eksperckie i doradcze na rzecz Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP, Sejmu RP, UKIE, MRiRW i władz regionalnych. Autor i współautor ponad 300 publikacji z zakresu integracji Polski z UE w obszarze wsi i rolnictwa, polityki gospodarczej i rolnej, ekonomii sektora rolno-żywnościowego, zagranicznego handlu rolno-żywnościowego, rolnictwa europejskiego i światowego, rozwoju regionalnego i rozwoju obszarów wiejskich. Autor i współautor wielu publikacji.

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki dla zamówień od 200 zł
Polecamy