Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Podstawy ekonomii

Bogusław Czarny
ISBN: 978-83-208-1856-7
Liczba stron: 694
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III zmienione
Oprawa: miękka
Format: 162x237
89.90
Zapytaj

Podręcznik składa się z trzech części: Wprowadzenia do ekonomii, Mikroekonomii i Makroekonomii.

Bogusław Czarny w Podstawach ekonomii w prosty i zwięzły sposób podkreślił praktyczne zastosowania ekonomii, do minimum ograniczając stosowanie matematyki. Polskie nazwy uzupełnił odpowiednikami angielskimi, ułatwiając w ten sposób studentom pracę z zachodnimi podręcznikami.


Podręcznik uzupełnia serwis edukacyjny http://www.podstawyekonomii.pl/. Zawiera on m.in. wiele dodatkowych studiów przypadków; ich lektura i dyskusja odbywają się bezpośrednio na zajęciach. Głównym zadaniem tych prac jest osadzenie wykładanej teorii w realiach prawdziwej gospodarki (oczywiście, najczęściej chodzi o gospodarkę polską). To właśnie dzięki wykorzystaniu studiów przypadków i wielu zadań spotkanie ze studentami nie musi przybierać formy pasywnego wykładu, lecz może polegać wyłącznie na analizie starannie wybranych problemów, do rozwiązania których słuchacze przygotowali się wcześniej.


Na ekonomicznych studiach dziennych Podstawy ekonomii mogą zastąpić książki przetłumaczone z języków obcych. Poza wykładem zasad ekonomii dostarczą Czytelnikowi informacji o polskiej gospodarce i „ramach instytucjonalnych”, w których odbywa się gospodarowanie w naszym kraju. Podręcznik może być również używany na studiach zaocznych. Podstawy ekonomii są również pomocą na różnych studiach uzupełniających i specjalnych. Książka ułatwia samokształcenie osobom nieodbywającym formalnych studiów, które mogą przeprowadzać analizy zestawu oryginalnych kolokwiów i egzaminów z podstaw ekonomii w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej.

SPIS TREŚCI

 

Wstęp


WPROWADZENIE DO EKONOMII

  

ROZDZIAŁ 1. Co to jest ekonomia?
1.1. Co to znaczy ekonomia?
1.2. Statystyczny charakter praw ekonomicznych
1.3. Język teorii ekonomicznej
1.4. Mikroekonomia i makroekonomia
1.5. Ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna
1.6. Osobliwości ekonomii
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

STUDIUM PRZYPADKU: Co to jest ekonomia?


ROZDZIAŁ 2. Narzędzia ekonomisty
2.1. Zestawy danych ekonomicznych
2.2. Wartość a czas
2.3. Modelowanie związków zmiennych ekonomicznych
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!


MIKROEKONOMIA


ROZDZIAŁ 3. Rynek
3.1. Co to jest rynek?
3.2. Efektywność rynku
3.3. Rynki wolne, rynki regulowane
3.4. Elastyczności
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

STUDIUM PRZYPADKU: Od planu do rynku, czyli plan Balcerowicza i jego skutki
 

ROZDZIAŁ 4. Konsument
4.1. Możliwości konsumenta
4.2. Gusty konsumenta
4.3. Decyzje konsumenta
4.4. Zastosowania teorii podejmowania decyzji konsumenta
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

ROZDZIAŁ 5. Producent
5.1. Formy przedsiębiorstw
5.2. Cele działalności przedsiębiorstwa
5.3. Utargi
5.4. Koszty
5.5. Przykład
5.6. Decyzje przedsiębiorstwa o podaży
5.7. Koszty przeciętne w krótkim i w długim okresie
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

ROZDZIAŁ 6. Formy rynku
6.1. Dlaczego rynki różnią się od siebie?
6.2. Konkurencja doskonała
6.3. Monopol
6.4. Konkurencja monopolistyczna
6.5. Oligopol
6.6. Rola wejść i wyjść
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty 211
Zrób to sam! 212
 

ROZDZIAŁ 7. Praca, kapitał, ziemia 218
7.1. Popyt na zasoby . 219
7.2. Rynek pracy
7.3. Rynek kapitału
7.4. Rynek ziemi
7.5. Dochody właścicieli zasobów
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

ROZDZIAŁ 8. Ryzyko
8.1. Stosunek ludzi do ryzyka
8.2. Łączenie ryzyka
8.3. Rynek kapitałowy
8.4. Rynek ubezpieczeń
8.5. Rynek transakcji terminowych
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

ROZDZIAŁ 9. Państwo
9.1. Efektywność a sprawiedliwość
9.2. Państwo dba o efektywność
9.3. Państwo dba o sprawiedliwość
9.4. Zawodność państwa
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
Kolokwia z podstaw mikroekonomii
Kolokwium z podstaw mikroekonomii (1)
Kolokwium z podstaw mikroekonomii (2)
Egzaminy z podstaw mikroekonomii
Egzamin z podstaw mikroekonomii (1)
Egzamin z podstaw mikroekonomii (2)
 

MAKROEKONOMIA
 

ROZDZIAŁ 10. Mierzymy dochód narodowy
10.1. Produkt krajowy brutto w gospodarce zamkniętej
10.2. „Otwieramy” gospodarkę
10.3. Produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto i mierniki pochodne a poziom życia
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!


STUDIUM PRZYPADKU: No przecież każdy chciałby być zdrowy, mądry i bogaty!
 

ROZDZIAŁ 11. Wydatki a wielkość produkcji w gospodarce
11.1. Równowaga w zamkniętej gospodarce bez państwa
11.2. Państwo
11.3. Handel zagraniczny
11.4. Luki: PKB, deflacyjna i inflacyjna
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

ROZDZIAŁ 12. Rynek pieniądza
12.1. Co to jest pieniądz?
12.2. Korzyści z istnienia pieniądza
12.3. Banki
12.4. Ile pieniądza jest w gospodarce?
12.5. Kreacja pieniądza przez banki komercyjne
12.6. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny
12.7. Popyt na pieniądz
12.8. Równowaga na rynku pieniądza
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

ROZDZIAŁ 13. Rynek pracy
13.1. Aktywność zawodowa i bezrobocie
13.2. Rodzaje bezrobocia
13.4. Co może zrobić państwo?
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

ROZDZIAŁ 14. Wahania wielkości produkcji w gospodarce zamkniętej
14.1. Poziom cen a wydatki w gospodarce
14.2. Poziom cen a podaż w gospodarce
14.3. Równowaga makroekonomiczna i jej zakłócenia
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

ROZDZIAŁ 15. Inflacja
15.1. Co to znaczy inflacja?
15.2. Przyczyny inflacji
15.3. Inflacja a wielkość produkcji i bezrobocia
15.4. Szkody powodowane przez inflację
15.5. Jak sobie poradzić z inflacją?
15.6. Inflacja w Polsce w drugiej połowie XX w.
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

ROZDZIAŁ 16. Gospodarka otwarta
16.1. Międzynarodowa współpraca gospodarcza
16.2. Korzyści z handlu zagranicznego
16.3. Polityka handlowa a wolny handel
16.4. Kurs walutowy
16.5. Bilans płatniczy
16.6. Polityka ekonomiczna w gospodarce otwartej
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
 

ROZDZIAŁ 17. Wzrost gospodarczy
17.1. Zjawisko wzrostu gospodarczego
17.2. Granice wzrostu gospodarczego
17.3. Przyczyny wzrostu
17.4. Wahania tempa wzrostu
17.5. Państwo a wzrost
Krótko mówiąc
Słowniczek ekonomisty
Zrób to sam!
Kolokwia z podstaw makroekonomii
Kolokwium z podstaw makroekonomii (1)
Kolokwium z podstaw makroekonomii (2)
Egzaminy z podstaw makroekonomii
Egzamin z podstaw makroekonomii (1)
Egzamin z podstaw makroekonomii (2)
 

Odpowiedzi do wybranych zadań
 

Aneks
 

Indeks

Spis ramek
Ramka 1.1. Krzywa możliwości produkcyjnych (KMP)
Ramka 2.1. Główny Urząd Statystyczny i wskaźniki cen
Ramka 2.2. Zależność liniowa
Ramka 3.1. Nietypowe zachowania nabywców i sprzedawców
Ramka 3.2. Jak ustalić przebieg linii popytu?
Ramka 3.3. Adam Smith
Ramka 3.4. Metoda punktu środkowego
Ramka 3.5. Cena a wielkość utargu
Ramka 4.1. Linia ograniczenia budżetowego — inny punkt widzenia
Ramka 4.2. Malejąca użyteczność krańcowa
Ramka 5.1. Prywatyzacja w Polsce po 1990 r .
Ramka 5.2. Zakładamy przedsiębiorstwo!
Ramka 5.3. Problem pana i sługi
Ramka 5.4. Czy producenci rzeczywiście wybierają najtańsze metody produkcji, czyli nieefektywność X
Ramka 5.5. Wielkość przeciętna a wielkość krańcowa
Ramka 6.1. Marka zobowiązuje!
Ramka 6.2. Matriksowy turniej
Ramka 6.3. Nie zabijaj, nie kradnij, nie oszukuj, czyli dlaczego opłaca się być altruistą
Ramka 7.1. Popyt na zasoby, które są trwałe
Ramka 7.2. Jak powstaje kapitał ludzki?
Ramka 7.3. Instytucje rynku pracy
Ramka 7.4. Dlaczego Tomasz Adamek zarabia aż tyle?
Ramka 7.5. Dyskryminacja
Ramka 8.1. Współczynnik beta (β)
Ramka 8.2. Rynek ubezpieczeń w Polsce
Ramka 8.3. Jak dzielić ryzyko?
Ramka 8.4. Asekuracja na rynku transakcji terminowych
Ramka 9.1. Co to znaczy „państwo”?
Ramka 9.2. Ochrona konkurencji w Polsce
Ramka 9.3. Analiza kosztów i korzyści
Ramka 9.4. Ochrona konsumenta w Polsce
Ramka 9.5. PIT, CIT, VAT i akcyza
Ramka 9.6. Reforma systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce
Ramka 9.7. Paradoks głosowania: to coś więcej niż łamigłówka!
Ramka 10.1. Inwestycje a wielkość „narodowej fabryki”
Ramka 10.2. Szara strefa
Ramka 11.1. Keynes i Kalecki
Ramka 11.2. Teoria przewidującego konsumenta
Ramka 11.3. Mnożnik zrównoważonego budżetu
Ramka 11.4. KSK, KSK', KSK'' — jak się w tym wszystkim połapać?
Ramka 12.1. Cud przemiany S w I!
Ramka 12.2. Jeśli w kraju krążą dwa rodzaje pieniądza, to nazywa się to systemem waluty równoległej
Ramka 12.3. Plastikowy pieniądz Citibanku
Ramka 12.4. Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego (NBP)
Ramka 13.1. „Lepkie” płace!
Ramka 13.2. Histereza, czyli efekt zapadki
Ramka 14.1. Model IS–LM i zarządzanie popytem
Ramka 14.2. Poziom cen a popyt na pieniądz i podaż pieniądza
Ramka 14.3. „Giętkie” ceny, prawo Saya, klasyczny podział i neutralność pieniądza
Ramka 14.4. Model popytowy a model klasyczny
Ramka 15.1. Monetaryzm
Ramka 15.2. Krzywa Phillipsa a oczekiwania inflacyjne
Ramka 15.3. Rodzaje inflacji
Ramka 15.4. Hiperinflacja
Ramka 16.1. Integracja gospodarcza
Ramka 16.2. Globalizacja
Ramka 16.3. Krótka historia ceł
Ramka 16.4. Ewolucja kursu złotego po 1989 r
Ramka 16.5. Ucieczka kapitału
Ramka 17.1. Czy można wierzyć danym o tempie wzrostu w krajach realnego socjalizmu?
Ramka 17.2. Czy wzrost jest rzeczywiście potrzebny?
Ramka 17.3. Hipoteza konwergencji i efekt doganiania
Ramka 17.4. Model mnożnika-akceleratora
Ramka 17.5. Wahania wzrostu gospodarczego w Polsce po II wojnie światowej
Ramka 17.6. Ekonomia podażowa

Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł

Wyróznienie dla książki "Podstawy ekonomii" Bogusława Czarnego

W Konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na najlepszy podręcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2009-2011 wyróżniono podręcznik Bogusława Czarnego Podstawy ekonomii wydany nakładem naszego wydawnictwa.
Czytaj więcej
Polecamy