Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Centra logistyczne w łańcuchach dostaw

Beata Skowron-Grabowska
ISBN: 978-83-208-1904-5
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
52.90
Zapytaj

W książce zostały przedstawione mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych w łańcuchach dostaw. Autorka wskazuje na problemy zarządzania centrami logistycznymi jako dodatkowym ogniwem łańcucha dostaw. Zwraca szczególną uwagę na procesy integracji i koordynacji przepływów dóbr rzeczowych i informacji w centrach logistycznych, stanowiących płaszczyznę zintegrowanego zarządzania w łańcuchach dostaw. Dokonuje także oceny centrów logistycznych w wybranych krajach Unii Europejskiej w aspekcie efektów kreowanych przez nie w łańcuchach dostaw.
 

W monografii zidentyfikowano przede wszystkim takie problemy, jak:
·  zadania centrów logistycznych w realizacji usług logistycznych,
·  centrum logistyczne jako ogniwo łańcucha dostaw,
·  lokalizacja centrów logistycznych, w aspekcie zastosowania metod interakcji przestrzennej do oceny lokalizacji wybranych centrów logistycznych,
·  centra logistyczne jako organizacje wielopodmiotowe,
·  analiza możliwości rozwoju centrów logistycznych.
 

Książka jest przeznaczona dla:
·  studentów uczelni ekonomicznych i technicznych,
·  logistyków i menedżerów.

Wstęp

 
Rozdział 1. Zadania centrów logistycznych w realizacji usług logistycznych
1.1. Popyt na usługi logistyczne przesłanką budowy centrów logistycznych
1.2. Zdefiniowanie centrów logistycznych i celów ich działania
1.3. Podstawowe zadania i funkcje centrów logistycznych
1.4. Rodzaje centrów logistycznych w ich wymiarze zadaniowym

 
Rozdział 2. Centrum logistyczne jako ogniwo łańcucha dostaw
2.1. Istota i cele łańcucha dostaw
2.2. Koncepcje zarządzania łańcuchami dostaw
2.3. Rola centrów logistycznych w strukturach łańcucha dostaw
2.4. Strategie centrów logistycznych w łańcuchach dostaw
2.5. Kryteria wyboru centrum logistycznego przez przedsiębiorstwa
 

Rozdział 3. Wpływ lokalizacji centrów logistycznych na realizację ich zadań w łańcuchach dostaw
3.1. Lokalizacja centrów logistycznych w ujęciu makro- i mikroprzestrzennym
3.2. Modele lokalizacji centrów logistycznych
3.3. Lokalizacja centrów logistycznych w Polsce
 

Rozdział 4. Centra logistyczne jako organizacje wielopodmiotowe
4.1. Cele i charakter centrów logistycznych w wybranych krajach Unii Europejskiej w aspekcie ich wielopodmiotowości
4.2. Charakterystyka magazynów działających w centrum logistycznym
4.3. Terminale kontenerowe
4.4. Systemy informatyczne w centrum logistycznym
 

Rozdział 5. Koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych w łańcuchach dostaw
 

Podsumowanie
 

Bibliografia

Beata Skowron-Grabowska

Droktor - pracuje na Politechnice Częstochowskiej - jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i zastępcą kierownika Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem. Doświadczenie zdobywała na różnych uczelniach zagranicznych, m.in. Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, Northeastern Illinois University w Chicago, Uniwersytecie w Miszkolcu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach logistyki, zarządzania łańcuchami dostaw i zarządzania strategicznego. Dorobek naukowy obejmuje ponad 70 publikacji, w tym referaty na międzynarodowe i krajowe konferencje oraz artykuły w czasopismach naukowych, monografiach, skryptach.

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy