Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Centra logistyczne w łańcuchach dostaw

Beata Skowron-Grabowska
ISBN: 978-83-208-1904-5
Liczba stron: 220
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: 162x237
52.90
Zapytaj

W książce zostały przedstawione mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych w łańcuchach dostaw. Autorka wskazuje na problemy zarządzania centrami logistycznymi jako dodatkowym ogniwem łańcucha dostaw. Zwraca szczególną uwagę na procesy integracji i koordynacji przepływów dóbr rzeczowych i informacji w centrach logistycznych, stanowiących płaszczyznę zintegrowanego zarządzania w łańcuchach dostaw. Dokonuje także oceny centrów logistycznych w wybranych krajach Unii Europejskiej w aspekcie efektów kreowanych przez nie w łańcuchach dostaw.
 

W monografii zidentyfikowano przede wszystkim takie problemy, jak:
·  zadania centrów logistycznych w realizacji usług logistycznych,
·  centrum logistyczne jako ogniwo łańcucha dostaw,
·  lokalizacja centrów logistycznych, w aspekcie zastosowania metod interakcji przestrzennej do oceny lokalizacji wybranych centrów logistycznych,
·  centra logistyczne jako organizacje wielopodmiotowe,
·  analiza możliwości rozwoju centrów logistycznych.
 

Książka jest przeznaczona dla:
·  studentów uczelni ekonomicznych i technicznych,
·  logistyków i menedżerów.

Wstęp

 
Rozdział 1. Zadania centrów logistycznych w realizacji usług logistycznych
1.1. Popyt na usługi logistyczne przesłanką budowy centrów logistycznych
1.2. Zdefiniowanie centrów logistycznych i celów ich działania
1.3. Podstawowe zadania i funkcje centrów logistycznych
1.4. Rodzaje centrów logistycznych w ich wymiarze zadaniowym

 
Rozdział 2. Centrum logistyczne jako ogniwo łańcucha dostaw
2.1. Istota i cele łańcucha dostaw
2.2. Koncepcje zarządzania łańcuchami dostaw
2.3. Rola centrów logistycznych w strukturach łańcucha dostaw
2.4. Strategie centrów logistycznych w łańcuchach dostaw
2.5. Kryteria wyboru centrum logistycznego przez przedsiębiorstwa
 

Rozdział 3. Wpływ lokalizacji centrów logistycznych na realizację ich zadań w łańcuchach dostaw
3.1. Lokalizacja centrów logistycznych w ujęciu makro- i mikroprzestrzennym
3.2. Modele lokalizacji centrów logistycznych
3.3. Lokalizacja centrów logistycznych w Polsce
 

Rozdział 4. Centra logistyczne jako organizacje wielopodmiotowe
4.1. Cele i charakter centrów logistycznych w wybranych krajach Unii Europejskiej w aspekcie ich wielopodmiotowości
4.2. Charakterystyka magazynów działających w centrum logistycznym
4.3. Terminale kontenerowe
4.4. Systemy informatyczne w centrum logistycznym
 

Rozdział 5. Koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych w łańcuchach dostaw
 

Podsumowanie
 

Bibliografia

Beata Skowron-Grabowska

Beata Skowron-Grabowska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w 1997 roku. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydziale Zarzadzania w 2002, a doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej Wydział Zarządzania w 2012. Pracuje, od 2013 roku, jako profesor nadzwyczajny na Politechnice Częstochowskiej Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem i pełni funkcję zastępcy dyrektora.

Uczestniczyła w konferencjach CARS and FOF Zarządzanie Produkcją w Portugalii w 2002 i Japonii w 2008. Uczestniczyła w konferencjach w Orlando 2005, Barcelonie 2014 i Pradze 2014. Była koordynatorem projektu INCO-Copernicus w latach 1998-2000. Pracowała jako wykładowca na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (program Socrates,  2005). Staż naukowy odbyła na Northeastern Illinois University w Chicago w roku akademickim 2008/2009 i 2012 roku, a także w 2015. Realizowała umowę międzyrządową pomiędzy Polską a Węgrami na szczeblu Politechnika Częstochowska - Uniwersytet w Miszkolcu w latach 2007-2009. Jej dorobek naukowy to ponad 130 publikacji w tym artykuły i referaty wygłoszone na międzynarodowych i krajowych konferencjach i opublikowane w czasopismach naukowych, rozdziały w monografiach i skryptach oraz redakcja naukowa pięciu monografii i jeden skrypt dla studentów. Jest promotorem sześciu prac doktorskich i recenzentem sześciu prac doktorskich, a także promotorem ponad 100 prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Uczestniczyła w trzech postępowaniach habilitacyjnych (dwukrotnie jako sekretarz, raz jako członek komisji w roku 2018).  Jest recenzentem w czasopismach ogólnopolskich „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” i „Przegląd Organizacji” oraz zeszytach naukowych politechnik i uniwersytetów. Jest organizatorem konferencji krajowych (Logistyka 2016) i seminarium międzynarodowego (Ostrawa grudzień 2015). W 2016 roku odbyła trzymiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

W 2018 odbyła trzymiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie. We wrześniu 2019 była na Erazmusie na Miszkolcu (na Uniwersytecie). Prowadzi  zajęcia dydaktyczne w języku polskim i w języku angielskim.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na problemach: zarządzania łańcuchami wartości, zarządzania łańcuchami dostaw, logistyki i zarządzania strategicznego.

 

 

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy