Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Statystyka dla studiów licencjackich

Jarosław Podgórski
ISBN: 978-83-208-1839-0
Liczba stron: 468
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III
Oprawa: miękka
62.90 zł
53.47
Zapytaj

Podręcznik zawiera wykład statystyki, umożliwiający zapoznanie się z podstawowymi metodami statystyki opisowej i matematycznej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: budowa, prezentacja i opis rozkładów empirycznych, wprowadzenie do metod wnioskowania statystycznego, estymacja parametrów populacji i sprawdzanie odnoszących się do nich elementarnych hipotez, badanie zależności między dwoma cechami, analiza szeregów czasowych i pomiar dynamiki zjawisk za pomocą indeksów statystycznych. Zagadnienia te zostały zaprezentowane w przystępny sposób, co umożliwia również samodzielne przyswojenie sobie wiedzy przez Czytelnika. Zrozumienie prezentowanych w podręczniku problemów ułatwiają liczne przykłady oraz umieszczone na końcu każdego rozdziału zadania i odpowiedzi do nich.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, a także praktyków korzystających z metod statystycznych w procesie podejmowania decyzji.

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Czym jest statystyka?
1.2. Podstawowe pojęcia
1.3. Badania statystyczne pełne i częściowe
1.4. Zakres przedmiotowy podręcznika
 

Rozdział 2. Rozkład cechy i jego prezentacja
2.1. Dane indywidualne
2.2. Szereg rozdzielczy
2.3. Szeregi kumulacyjne i dystrybuanta empiryczna
2.4. Klasyfikacja zbioru według dwóch cech - tablica korelacyjna
2.5. Zadania
 

Rozdział 3. Miary opisowe rozkładu
3.1. Wprowadzenie
3.2. Miary tendencji centralnej
3.3. Kwantyle
3.4. Miary zróżnicowania
3.5. Miary asymetrii
3.6. Miary koncentracji
3.7. Zadania
 

Rozdział 4. Zmienna losowa i jej rozkład
4.1. Prawdopodobieństwo - podstawowe pojęcia i reguły
4.2. Zmienna losowa typu skokowego
4.3. Zmienna losowa typu ciągłego
4.4. Definicja funkcji gęstości
4.5. Zmienna losowa dwuwymiarowa
4.6. Własności wartości oczekiwanej i wariancji
4.7. Zadania
 

Rozdział 5. Podstawowe rozkłady zmiennych losowych
5.1. Rozkład zero-jedynkowy
5.2. Rozkład dwumianowy
5.3. Rozkład normalny
5.4. Aproksymacja rozkładu dwumianowego za pomocą rozkładu normalnego
5.5. Zadania
 

Rozdział 6. Rozkłady statystyk z próby
6.1. Badanie reprezentacyjne
6.2. Próba losowa i statystyki z próby
6.3. Rozkład średniej z próby
6.4. Rozkład frakcji elementów wyróżnionych w próbie
6.5. Inne ważniejsze rozkłady statystyk
6.6. Zadania
 

Rozdział 7. Estymacja podstawowych parametrów rozkładu
7.1. Estymatory i ich własności
7.2. Estymacja średniej w populacji
7.3. Estymacja frakcji elementów wyróżnionych
7.4. Estymacja wariancji i odchylenia standardowego
7.5. Estymacja średniej i frakcji elementów wyróżnionych w przypadku losowania zależnego
7.6. Zadania
 

Rozdział 8. Weryfikacja hipotez statystycznych
8.1. Podstawowe zasady weryfikacji hipotez
8.2. Weryfikacja hipotez dotyczących średniej
8.3. Weryfikacja hipotez dotyczących frakcji elementów wyróżnionych
8.4. Test istotności dla wariancji
8.5. Nowoczesne podejście do podejmowania decyzji weryfikacyjnych
8.6. Zadania
 

Rozdział 9. Weryfikacja hipotez: porównanie dwóch i większej liczby prób
9.1. Porównanie dwóch średnich na podstawie niezależnych prób
9.2. Porównanie dwóch średnich w przypadku powiązanych par obserwacji (próby zależne)
9.3. Porównanie frakcji elementów wyróżnionych w dwóch populacjach
9.4. Porównanie wariancji w dwóch populacjach normalnych
9.5. Weryfikacja hipotezy o równości kilku średnich - analiza wariancji
9.6. Zadania .
 

Rozdział 10. Test zgodności i test niezależności. Miary zależności cech jakościowych
10.1. Test zgodności chi-kwadrat
10.2. Test niezależności chi-kwadrat
10.3. Miary zależności oparte na statystyce chi-kwadrat
10.4. Inne miary zależności cech jakościowych
10.5. Zadania
 

Rozdział 11. Regresja liniowa i korelacja
11.1. Wprowadzenie
11.2. Regresja liniowa
11.3. Korelacja
11.4. Pomiar siły zależności nieliniowej - wskaźniki korelacyjne
11.5.Zadania
 

Rozdział 12. Analiza szeregów czasowych
12.1. Składniki szeregu czasowego
12.2. Analiza trendu
12.3. Pomiar wahań sezonowych
12.4. Pomiar wahań przypadkowych
12.5. Zadania
 

Rozdział 13. Indeksy statystyczne
13.1. Wprowadzenie
13.2. Indeksy indywidualne
13.3. Indeksy agregatowe wartości, cen i masy fizycznej
13.4. Zadania
 

Odpowiedzi do zadań
Tablice statystyczne
Literatura
Indeks rzeczowy

Jarosław Podgórski

Doktor nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady i zajęcia ze statystyki. Jest współautorem cenionego podręcznika Statystyka od podstaw (PWE, 2009) oraz autorem książki Statystyka z komputerem (Mikom, 1996).

Kurier 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy