Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Ewolucjonizm w zarządzaniu. Menedżerowie Darwina

Łukasz Sułkowski
ISBN: 978-83-208-1872-7
Liczba stron: 204
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
59.90
Zapytaj

Monografia przedstawia w sposób zrozumiały podstawy neoewolucjonizmu. Książka może się stać istotnym czynnikiem dla większego zainteresowania paradygmatem neoewolucjonizmu i ewentualnego jego wykorzystania w naukach o zarządzaniu i w badaniach z tego zakresu, szczególnie w zarządzaniu personelem, przywództwie i władzy, zarządzaniu wspólnym dobrem. Monografia może też zachęcić do podejmowania wspólnych badań w ramach nauk społecznych opartych na neoewolucjonizmie. 

Ber Haus
 
Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie zarządzania i nauk społecznych.

Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Neoewolucjonizm - nowy paradygmat nauk społecznych?
Rozdział 2. Paradygmat neoewolucyjny od darwinizmu społecznego do zarządzania ewolucyjnego
Rozdział 3. Zarządzanie z perspektywy darwinizmu
Rozdział 4. Metodyka neoewolucjonizmu w naukach społecznych
Rozdział 5. Inspiracje prymatologią w zarządzaniu
Rozdział 6. Kultura widziana okiem ewolucjonisty
Rozdział 7. Kultura organizacyjna w paradygmacie neoewolucyjnym
Rozdział 8. Władza według neodarwinizmu
Rozdział 9. Przywództwo jako dziedzictwo ewolucji
Rozdział 10. Ewolucja a myślenie strategiczne
Rozdział 11. Dobro wspólne jako podstawa zarządzania publicznego w świetle neoewolucjonizmu
Rozdział 12. Marketing neoewolucyjny
Rozdział 13. Ewolucyjne ograniczenia racjonalności człowieka w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wnioski

Bibliografia

Evolutionary Challenges in Management. Darwins' Managers (abstract)

Introduction

Łukasz Sułkowski
Łukasz Sułkowski

Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych specjalizującym się w naukach o zarządzaniu. Kieruje katedrą w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademickim Centrum Rozwoju i programem Clark University w Społecznej Akademii Nauk. Jest członkiem Academy od Management (AM), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV), Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Opublikował ponad 300 publikacji o: poznawczych i metodologicznych problemach zarządzania i marketingu, zarządzaniu firmami rodzinnymi, kulturze organizacyjnej i kapitale ludzkim oraz zarządzaniu w sektorze medycznym. Jest autorem 7 monografii m.in.: Ewolucjonizm w naukach o zarządzaniu. Menedżerowie Darwina (PWE 2010) oraz Firmy rodzinne – jak osiągnąć sukces sztafecie pokoleń (Poltext 2009). Jest promotorem 7 prac doktorskich obronionych na uczelniach wyższych w Polsce. Pełni funkcję redaktora naczelnego „Journal of Intercultural Management” oraz przewodniczy międzynarodowym konferencjom: Congress of Intercultural Management. Zarządzanie międzykulturowe” i „Firmy Rodzinne. Family Business”. Zasiada w radach naukowych oraz pełni funkcję recenzenta w kilkunastu renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestniczy w pracach komitetów naukowych kilku konferencji, w tym: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” (Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), „Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu” (Uniwersytet Jagielloński), „Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Uczestniczył w kilkunastu międzynarodowych projektach badawczych finansowanych przez UE, KBN, MNiSW, NCN. Obecnie kieruje projektami: „Kulturowe uwarunkowania zmian organizacyjnych w polskich szpitalach” oraz „Integrated reporting – new communications model of performance and social responsibility as a challenge for Polish companies”.

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł