Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska

Eulalia Skawińska, Romuald I. Zalewski
ISBN: 978-83-208-1820-8
eISBN: 978-83-208-2126-0
Liczba stron: 308
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
60.90
45.00
liczba egzemplarzy:

Podręcznik zawiera syntezę podstawowej wiedzy na temat konkurencji, konkurencyjności i innowacyjności, w którą została wpisana teoria klastrów biznesowych. Współcześnie rośnie bowiem zainteresowanie tworzeniem klastrów, które mobilizują potencjał regionów i mają prowadzić do wzrostu ich konkurencyjnej przewagi czy bardziej zrównoważonego rozwoju. Zaletą podręcznika są prezentacje dziesięciu klastrów wysokiej i średniej technologii, a także analiza czynników sukcesu i warunków rozwoju klastrów w Polsce.

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów doktoranckich i podyplomowych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Spis treści

Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp


Rozdział 1. Koncepcja klastrów w naukach ekonomicznych
1.1. Teoria klastrów w perspektywie nauk ekonomicznych
1.1.1. Ekonomia klasyczna i neoklasyczna
1.1.2. Nurt instytucjonalny
1.1.3. Teoria ekonomii ewolucyjnej - znaczenie innowacji
1.2. Rola klastrów w rozwoju trwałym i zrównoważonym oraz w realizacji zasad społecznej gospodarki rynkowej
 

Rozdział 2. Teoretyczne i praktyczne aspekty konkurencji oraz konkurencyjności
2.1. Konkurencja i konkurencyjność
2.1.1. Konkurencja, jej skutki i ochrona
2.1.2. Pojecie konkurencyjności i miary jej oceny
2.2. Przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw
2.2.1. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw
2.2.2. Rodzaje przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw i ich źródła


Rozdział 3. Podstawy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów
3.1. Rozwój przedsiębiorczości
3.2. Kształtowanie jakości środowiska lokalnego
3.3. Polityka konkurencji
3.4. Zmiana struktur organizacyjno-własnościowych podmiotów


Rozdział 4. Innowacyjność gospodarki
4.1. Innowacje i innowacyjność
4.2. Podmioty w procesie innowacji
4.3. Związek innowacyjności z konkurencyjnością
4.3.1. Zarządzanie jakością a konkurencyjność
4.3.2. Jakość i satysfakcja konsumenta a innowacyjność
4.3.3. Bariery techniczne - eksport, import i jakość
4.3.4. Czas i szybkość a innowacyjność
4.3.5. Elastyczne systemy produkcji a innowacje
4.3.6. Dyferencjacja produktów a innowacyjność


Rozdział 5. Praktyczne aspekty oceny innowacyjności gospodarek
5.1. Wpływ innowacyjności na wzrost gospodarczy
5.2. Analiza innowacyjności gospodarek
5.2.1. Sumaryczny indeks innowacyjności w Unii Europejskiej (SII)
5.2.2. Globalny sumaryczny indeks innowacyjności (GSII)
5.3. Aktywność innowacyjna krajów Unii Europejskiej
5.4. Miejsce Polski w rankingu innowacyjności państw
5.4.1. Polska na tle świata i Unii Europejskiej
5.4.2. Regiony polskie na tle regionów europejskich
5.4.3. Innowacyjność województw w Polsce


Rozdział 6. Sieci przedsiębiorstw a klastry biznesowe
6.1. Sieci przedsiębiorstw w teorii i praktyce
6.2. Klastry biznesowe i ich cechy
6.3. Typy klastrów biznesowych
6.4. Inicjatywy klastrowe i zarządzanie klastrami
6.5. Metody identyfikowania klastrów i warunków ich tworzenia
6.6. Założenia metodyczne prognozowania ekonomicznych wyników klastrów


Rozdział 7. Wybrane determinanty rozwoju klastrów biznesowych
7.1. Kapitał społeczny
7.1.1. Pojęcie i istota kapitału społecznego
7.1.2. Wpływ kapitału społecznego na formy współpracy podmiotów
7.1.3. Kapitał społeczny Wielkopolski w świetle badań empirycznych
7.2. Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju klastrów
7.3. Wejście Polski do strefy euro a konkurencyjność MSP i klastrów


Rozdział 8. Praktyczne aspekty rozwoju klastrów. Świat - Europa - Polska
8.1. Prezentacja klastrów w regionach
8.1.1. Klastry w Andhra Pradesh (Indie)
8.1.2. Inicjatywy klastrowe w Kazachstanie
8.1.3. Budowa klastra oprogramowania w stanie Parana (Brazylia)
8.1.4. Klastry w fotonice
8.1.5. Klaster płytek ceramicznych w Hiszpanii
8.1.6. Superklaster nanomateriałów w Niemczech
8.1.7. Przykłady klastrów w dziedzinie biotechnologii
8.1.8. Wybrane klastry high-tech w Polsce
8.1.9. Klaster meblarski w Swarzędzu
8.1.10. Klaster firm szkutniczych w Ostródzie
8.2. Klastry wysokich technologii w Polsce - czynniki sukcesu i bariery rozwoju
8.2.1. Wprowadzenie
8.2.2. Metodyka badań
8.2.3. Analiza czynników sukcesu
8.2.4. Analiza warunków sukcesu
8.3. Rola instytucji innowacyjnych w rozwoju klastrów i regionów w Polsce


Streszczenie
Summary
Bibliografia
Indeks rzeczowy

Eulalia Skawińska

Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Nauk Ekonomicznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Członek towarzystw naukowych zagranicznych (TCI, EAAE, IAAE, COPE) i krajowych (PTE). Autorka, współautorka i redaktor uznanych podręczników oraz monografii z dziedziny ekonomii i zarządzania, takich jak Szanse i perspektywy polskiej gospodarki w Unii Europejskiej (PWE, 2004), Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej (PWE, 2008), Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska (PWE, 2009), Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej (PWE, 2011), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów.

Romuald I. Zalewski
Romuald I. Zalewski

Profesor na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wcześniej prorektor i dziekan. Ekspert w dziedzinie zarządzania jakością, przewodniczący Sądu Konkursowego Złotego Medalu MTP i członek kapituły „Wielkopolska Nagroda Jakości”. Członek towarzystw naukowych zagranicznych (TCI, IGWT, IAAE, EAAE, COPE) i polskich (PTE, PTT). Wykładał na uniwersytetach w Winnipeg, Bradford, Lyonie, Saarbrücken i Sulaimaniyah. Autor i współautor podręczników oraz monografii z zarządzania jakością i statystycznego sterowania procesami.

Kurier 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy