Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Luka informacyjna w projektach informatycznych

Bartosz Wachnik
ISBN: 978-83-208-2416-2
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
Zapytaj

Monografię uważam za bardzo cenną i potrzebną. Książka systematyzuje podjęte zagadnienia, które dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu były tylko sygnalizowane. Na tle innych publikacji z tej dziedziny oceniane opracowanie wnosi do niej twórczy i inspirujący ferment teoretyczny i badawczy. Autor wykonał olbrzymią pracę badawczą, kompetentnie dokonując identyfikacji ważnych problemów badawczych i eksploracji towarzyszących im zagadnień.

Prof. dr hab. Wiesław Babik 
Instytut Studiów Informacyjnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 


Podjęta w recenzowanej pracy problematyka luki informacyjnej w kontekście zarządzania projektami informatycznymi nie była dotąd w piśmiennictwie polskim ujęta tak dogłębnie i szeroko. Autor znakomicie przy tym balansuje między naukowym i praktycznym punktem widzenia, płynnie łącząc wyniki własnych obserwacji i wywiadów z wiedzą literaturową. Dlatego przedłożone do recenzji opracowanie stanowi bardzo wartościową pozycję, użyteczną tak dla badaczy, jak i praktyków zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi.

dr hab. Jakub Swacha, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 


Tematyka luki informacyjnej w przedsięwzięciach IT jest ukierunkowana na rozpoznanie i wyjaśnienie rodzajów, zakresów i form występowania luki informacyjnej w owych projektach, jej przyczyn i skutków, a wreszcie także określanie sposobów redukowania, wykazuje wszelkie cechy doniosłości poznawczej i aplikacyjnej, aktualności i oryginalności. Zakres tematyczny i problemowy pracy zawiera się w jednym z głównych i perspektywicznych nurtów współczesnej teorii (i praktyki) zarządzania.

Prof. dr hab. Jan Lichtarski
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

Bartosz Wachnik
Bartosz Wachnik

Dr inż. Bartosz Wachnik jest absolwentem Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. W 2006 r. na Politechnice Warszawskiej uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Ponaddwudziestoletnie doświadczenie praktyczne zdobywał dzięki prowadzeniu spółek z branży informatycznej, a także aktywnie uczestnicząc w projektach informatycznych w największych przedsiębiorstwach w branżach finansowej, budowlanej, turystycznej i produkcyjnej w Polsce. Jako badacz specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania projektami informatycznymi i stosowaniem technologii ICT w biznesie. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z informatyki ekonomicznej, które były publikowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł