Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Myślenie sieciowe w teorii i praktyce

Anna Piekarczyk, Kazimierz Zimniewicz
ISBN: 978-83-208-1886-4
Liczba stron: 184
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
47.90
Zapytaj

Czy pojęcie sieci można odnieść do myślenia? Myśl jest czymś nieuchwytnym, bytem niewidzialnym charakteryzującym inteligencję człowieka. Myśli nie widać, ale można ją przedstawić w postaci słowa pisanego, zapisu nutowego, obrazu, rzeźby, budowli, założenia krajobrazowego itd. Pojedyncza myśl zawiera zaledwie cząstkę tego, co człowiek chce wyrazić. Książka, utwór muzyczny to już zbiory myśli. Propozycja rozwiązania jakiegoś problemu musi się opierać na myślowym ogarnięciu zagadnienia, a potem na przedstawieniu propozycji decyzyjnych. Ogarnięcie zagadnienia można sobie wyobrazić jako skomplikowaną sieć powiązań między zarówno znanymi, jak i odkrywanymi w tym procesie elementami. Sformułowanie „myślenie sieciowe”, czyli obejmujące swoim zasięgiem jakiś problem, ma zatem istotne uzasadnienie. Myślenie sieciowe ma podstawy teoretyczne, które można przenieść do praktyki. W literaturze polskiej myślenie sieciowe nie cieszyło się dotychczas większym zainteresowaniem. Tymczasem w piśmiennictwie obcojęzycznym, szczególnie niemieckim, ukazało się wiele poważnych opracowań na ten temat. Luka w tym zakresie była ważną inspiracją do napisania książki. Celem pracy jest przedstawienie polskiemu Czytelnikowi tego interesującego instrumentu rozwiązywania problemów, który często jest nazywany metodyką myślenia sieciowego.
 

Książka polecana jest praktykom i teoretykom z różnych dziedzin, również politykom, działaczom samorządowym, lekarzom, architektom, urbanistom oraz pracownikom zatrudnionym w innych sektorach gospodarki. Wielu studentów znajdzie w niej interesujące kwestie, gdyż znajomość metodyki myślenia sieciowego bardzo ułatwia odnajdowanie się w życiu.

Spis treści


Przedmowa

 

Rozdział 1. Dlaczego myślenie sieciowe?
1.1. Wybrane problemy współczesnego świata
1.2. Ignorancja i głupota w „erze informacji”
1.3. Rola nauki w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata
1.4. O potrzebie propagowania myślenia holistycznego

 
Rozdział 2. Teoria systemów jako podstawa myślenia sieciowego
2.1. Geneza
2.2. Podstawowe pojęcia i właściwości systemu
2.3. Klasyfikacja systemów
2.4. Zachowania systemów
2.5. Rodzaje sprzężeń w systemach
2.6. Analiza systemowa

 
Rozdział 3. Myślenie sieciowe w ujęciu P. Gomeza, G. Probsta i H. Ulricha
3.1. Podstawy teoretyczne
3.2. Ustalenie celów i modelowanie sytuacji problemowej
3.3. Analiza oddziaływań
3.4. Ujęcie i interpretacja możliwości zmian sytuacji
3.5. Objaśnienie możliwości kierowania zmianą
3.6. Planowanie strategii i działań
3.7. Wprowadzenie rozwiązania problemu w życie
3.8. Podsumowanie

 
Rozdział 4. Myślenie sieciowe w ujęciu J. Honeggera i H. Vettigera
4.1. Wprowadzenie
4.2. Analiza interesariuszy
4.3. Logika sukcesu
4.4. Cockpit menedżera
4.5. Zadania menedżera

 
Rozdział 5. Zespół analityczny i warunki jego pracy
5.1. Wprowadzenie
5.2. Charakterystyka zespołu i warunków jego pracy
5.3. Rola dyskusji w procesie rozwiązywania problemów

 
Rozdział 6. Komputerowe wspomaganie myślenia sieciowego
6.1. Wprowadzenie
6.2. Istota symulacji
6.3. Program komputerowy Heraklit

 
Rozdział 7. Przykładowe zastosowania metodyki
7.1. Organigram czy sieć?
7.2. Metodyka myślenia sieciowego w uproszczeniu
7.3. Uczelnia wyższa w ujęciu sieciowym
7.4. Czynniki kształtujące zysk przedsiębiorstwa
7.5. Kryzys finansowy 2008/2009: podstawowe zależności makroekonomiczne
7.6. Ocieplanie klimatu w świetle metodyki myślenia sieciowego
7.7. Radykalna zmiana: reengineering
7.8. Jakość zarządzania a etyka biznesu
7.9. Zarządzanie agencją reklamową Kardamon
7.10. Zarządzanie ośrodkiem SPA
7.11. Szpital w sieci
7.12. Klaster medyczny
7.13. Wpływ mistrzostw Europy w piłce nożnej na możliwości rozwoju Polski
7.14. Miasto w sieci zależności
7.15. Funkcjonowanie i rozwój szkoły podstawowej
7.16. Czynniki rozwoju średniowiecznego miasta

 
Refleksje końcowe

 
Literatura

Kazimierz Zimniewicz

Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz jest pracownikiem naukowym Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Przedmiotem jego zainteresowania jest nauka o zarządzaniu. Jest autorem opracowań zwartych i artykułów na temat różnych aspektów zarządzania. Zajmuje się również, unikatową w skali kraju, problematyką zarządzania parkami krajobrazowymi.

Kurier 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł