Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój - finansowanie - ocena

Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój - finansowanie - ocena

Jerzy Różański
ISBN: 978-83-208-1880-2
Dostępność: Produkt niedostępny
Liczba stron: 256
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka

Globalizacja światowej gospodarki sprawia, że powstają przedsiębiorstwa międzynarodowe funkcjonujące w wielu krajach świata. Dlatego coraz częściej szuka się odpowiedzi na pytanie o skutki procesów internacjonalizacji nie tylko dla gospodarek poszczególnych państw, ale i dla pojedynczych przedsiębiorstw. Autor skupił się na analizie procesów rozwojowych przedsiębiorstw zagranicznych i źródeł ich finansowania, metodach oceny podejmowanych przez nie inwestycji z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka. Na podstawie własnych badań autor pokazuje miejsce, rolę i różnice w sposobach działania przedsiębiorstw zagranicznych i warunki ich rozwoju.

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych oraz przedsiębiorców i menedżerów.

Spis treści

 

Wstęp

CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE ASPEKTY POWSTAWANIA, ROZWOJU I FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW ZAGRANICZNYCH

1. Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw
1.1. Rodzaje i etapy ekspansji międzynarodowej we współczesnej gospodarce. Tworzenie przedsiębiorstw poza granicami kraju macierzystego
1.2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kraju goszczącym, ich oddziaływanie na gospodarkę i jej podmioty
1.3. Ewolucja relacji przedsiębiorstwo macierzyste–przedsiębiorstwo zagraniczne we współczesnej gospodarce

2. Finansowe i inwestycyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw poza granicami kraju macierzystego
2.1. Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw zagranicznych
2.2. Rachunek ekonomicznej opłacalności inwestycji dokonywanych za granicą. Inwestycje pierwotne i wtórne
2.3. Ryzyko w działalności gospodarczej inwestora w kraju goszczącym i sposoby jego ograniczania .
2.4. Relacja inwestor zagraniczny–kraj goszczący. Podejście teoretyczne i doświadczenia Polski

 

CZĘŚĆ II. STUDIA EMPIRYCZNE

3. Podstawy metodyczne prowadzonych badań empirycznych
3.1. Cele badań w świetle dotychczasowego stanu wiedzy o finansowaniu, procesach rozwojowych i ich ocenie w przedsiębiorstwach zagranicznych
3.2. Planowanie i etapy procesu badawczego. Ogólna charakterystyka metod badawczych. Źródła danych
3.3. Metodyka prowadzonych badan´ ankietowych, procedury i techniki analizy danych

4. Inwestycje zagraniczne w Polsce i w regionie łódzkim. Analiza mezoekonomiczna
4.1. Ogólna charakterystyka inwestycji zagranicznych w Polsce
4.2. Region łódzki i jego atrakcyjność inwestycyjna na tle innych regionów Polski
4.3. Inwestycje zagraniczne w regionie łódzkim na tle działalności inwestorów zagranicznych w innych regionach Polski
4.4. Analiza sektorowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie łódzkim

5. Preferencje przedsiębiorstw zagranicznych w regionie łódzkim w zakresie rozwoju, metod jego oceny i źródeł finansowania w świetle badań ankietowych
5.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
5.2. Analiza funkcjonowania przedsiębiorstw zagranicznych w regionie łódzkim
5.2.1. Przesłanki tworzenia przedsiębiorstw zagranicznych .
5.2.2. Zasady finansowania przedsiębiorstw zagranicznych w regionie łódzkim, ich pozafinansowe wsparcie oraz rozliczenia z przedsiębiorstwem macierzystym
5.2.3. Kierunki inwestowania przedsiębiorstw zagranicznych i ocena ich opłacalności
5.2.4. Warunki rozwoju inwestycji zagranicznych w Polsce i w regionie łódzkim
5.3. Porównanie wyników badań z lat 1999–2002 i 2007–2008

6. Analiza zależności między finansowaniem i rozwojem przedsiębiorstw zagranicznych a czynnikami kształtującymi te zjawiska
6.1. Sposób powstania przedsiębiorstwa a źródła finansowania inwestycji podejmowanych przez to przedsiębiorstwo
6.2. Wpływ miejsca pochodzenia kapitału na finansowanie i ocenę inwestycji przedsiębiorstwa
6.3. Finansowanie procesu tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa a wsparcie jego rozwoju i ocena efektywności inwestycji
6.4. Wpływ czynników utrudniających działalność przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce na jego finansowanie i pozafinansowe metody wsparcia
6.5. Wnioski z przeprowadzonych badań

7. Implikacje rozwoju przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce i w regionie łódzkim
7.1. Ogólna ocena uwarunkowań rozwojowych przedsiębiorstw zagranicznych
7.1.1. Wyniki analiz teoretycznych
7.1.2. Wyniki badań empirycznych dotyczących Polski i regionu łódzkiego
7.1.3. Porównanie wyników badań empirycznych z rozważaniami teoretycznymi
7.2. Propozycja zmian w systemie oceny rozwoju i finansowania przedsiębiorstw zagranicznych. Wnioski dla przedsiębiorstw krajowych kraju goszczącego na przykładzie Polski
7.2.1. Możliwości zmian w sferze kształtowania procesów rozwojowych przedsiębiorstw
7.2.2. Możliwości zmian w sferze finansowania przedsiębiorstwa zagranicznego
7.2.3. Możliwości zmian w sferze oceny procesów inwestycyjno-rozwojowych przedsiębiorstwa zagranicznego w kraju goszczącym
7.2.4. Możliwości zmian w sferze zachowań inwestora zagranicznego i ich znaczenie dla kraju goszczącego
7.2.5. Pożądane działania kraju goszczącego

Literatura

Załącznik. Ankieta dla przedsiębiorstw zagranicznych w regionie łódzkim

Jerzy Różański
Jerzy Różański

Profesor Uniwersytetu Łódzkiego jest kierownikiem Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce inwestycji i finansów przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem inwestowania rzeczowego i finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Autor 114 publikacji. Zajmuje się przede wszystkim procesami rozwojowymi, finansowaniem i oceną inwestycji zagranicznych.

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki dla zamówień od 200 zł