Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

"Gospodarka Materiałowa i Logistyka" patronem VI konferencji naukowej LOGISTYKA 2020. LOGISTYKACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

"Gospodarka Materiałowa i Logistyka" objęła patronatem VI konferencję naukową 

LOGISTYKA 2020. LOGISTYKACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

organizowaną przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Stowarzyszenie Logistyków przy współpracy Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 marca 2020 roku w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Poświęcono ją zagadnieniom logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Celem konferencji jest przede wszystkim integracja akademickiego środowiska osób zajmujących się logistyką i zarządzaniem łańcuchami dostaw. Planujemy wymianę poglądów, dyskusje oraz prezentacje wyników badań i osiągnięć naukowych w tym zakresie. Szczegółowa tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

• logistyka miejska,

• logistyka w gospodarce światowej,

• logistyka w siłach zbrojnych.

ZAPROSZENIE