Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

IX Międzynarodowa Konferencja Logistyczna WSL Forum 2022

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu zaprasza na IX Międzynarodową Naukową Konferencję Logistyczną WSL FORUM 2022, która odbędzie się w Poznaniu  w dniach 25-26 kwietnia 2022 r.

Temat przewodni konferencji: Problemy współczesnej logistyki w badaniach naukowych.

Konferencja WSL FORUM odbywa się cyklicznie od 2005 roku. Celem tegorocznej konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących szeroko pojętej logistyki. Zmiany zachodzące we współczesnym świecie bez wątpienia skłaniają do dyskusji na tematy związane z logistyką przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, cyfryzacją, bezpieczeństwem i jakością procesów logistycznych itp.

Konferencja umożliwia zaprezentowanie wyników najnowszych prac badawczych, wymianę myśli, oraz przedyskutowanie nowych idei i koncepcji w tak intensywnie rozwijającej się dziedzinie wiedzy i praktyki, jaką jest współczesna logistyka. W konferencji, obok uczestników z polskich placówek naukowych, udział wezmą naukowcy z zagranicznych ośrodków akademickich. 

Obszary tematyczne konferencji: 

  • Cyfrowe łańcuchy dostaw
  • Digitalizacja procesów logistycznych
  • Transport i spedycja
  • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji
  • Logistyka produkcji
  • Infrastruktura logistyczna
  • Koszty i controlling w logistyce
  • Opakowania w systemach logistycznych
  • Bezpieczeństwo procesów logistycznych
  • Edukacja logistyczna

Patronem medialnym konferencji. jest miesięcznik "Gospodarka Materiałowa i Logistyka".