Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Nowa lista czasopism naukowych opublikowana

W nowym wykazie czasopism naukowych opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 31 lipca 2019 r. znalazły się trzy miesięczniki wydawane przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne: Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego otrzymał 40 pkt, Praca i Zabezpieczenie Społeczne – 40 punktów, a Gospodarka Materiałowa i Logistyka – 20 punktów. 
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów to istotny element Konstytucji dla Nauki, na który środowisko naukowe czekało od dawna. Zgodnie z założeniami ustawy każdy pracownik naukowy musi bowiem przedstawić do oceny swoje osiągnięcia i wskazać do ewaluacji maksymalnie 4 publikacje w ciągu 4 lat.