Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Olimpiada Wiedzy o Mediach

We współczesnych państwach demokratycznych media są IV władzą. Wszyscy wiedzą o jej znaczeniu i odczuwają wpływ, niewielu jednak zna tajemnice jej działania. Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska inicjatywa uczelni z całego kraju, szansa dla uczniów, którzy chcą zdobyć jeden z 48 indeksów na kierunku dziennikarskim (i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów, m.in. głośniki wifi, aparaty fotograficzne, zegarki, słuchawki, rower).

Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorami są szkoły wyższe: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Zielonogórski.

Udział w Olimpiadzie to nie długie i nudne wypracowania! Olimpiada ma charakter zawodów trójstopniowych. Jej uczestnicy na poziomie I etapu tworzą eseje, filmy, fotoreportaże lub fotokasty (eliminacje odbywają się we wszystkich szkołach w kraju). Drugi – okręgowy etap w formie testu odbywa się w 16 uczelniach wyższych na terenie kraju, przy których powoływane są Komitety Okręgowe, zaś trzeci etap (centralny) będzie się odbywał na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 15-16 marca 2019 r. III etap jest dwuczęściowy i ma formę testu i quizu z udziałem publiczności.

Zapraszamy na stronę wydarzenia: http://owm.edu.pl/