Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

XXIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Zatrudnienie i zabezpieczenie społeczne w czasach kryzysów

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Instytut Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas 
pod honorowym patronatem JM Rektora WSH, dr hab. Michała Kaczmarczyka, prof. WSH 
oraz Dziekana dr hab. Macieja Borskiego, prof. WSH
mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli nauki i praktyki z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na

XXIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Zatrudnienie i zabezpieczenie społeczne w czasach kryzysów

Uroczyste otwarcie konferencji i powitanie zaproszonych Gości w dniu 12 maja 2022 r., o godz. 14.30 odbędzie się w Auli im. Prof. Czesława Kupisiewicza w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 43, gdzie będzie miała miejsce uroczystość wręczenia Ksiąg Jubileuszowych Panu Profesorowi Bolesławowi Maciejowi Ćwiertniakowi oraz Panu Profesorowi Markowi Pliszkiewiczowi.

W programie Zjazdu zaplanowano dwie sesje plenarne oraz 9 paneli tematycznych, poświęconych problematyce:

  • aksjologii prawa pracy
  • zbiorowego prawa pracy
  • prawa urzędniczego
  • ochrony danych osobowych
  • akademickiego prawa zatrudnienia
  • ubezpieczeń społecznych z elementami polityki społecznej
  • pandemicznych aspektów zatrudnienia rynku pracy

Patronem Zjazdu jest miesięcznik "Praca i Zabezpieczenie Społeczne".